⭕ سازمان آموزشی، علمی، فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در سال 1950 میلادی، پانزدهم اکتبر مصادف با 23 مهرماه را به عنوان روز جهانی نابینایان (عصای سفید) نامگذاری کرد. 🆔 @iran_science ⚪ این سازمان و شورای جهانی نابینایان همچنین در همین سال قانون عصای سفید را به عنوان یک وسیله کمک حرکتی نابینایان بررسی و تصویب کرد. 🆔 @iran_science ⚫ عصای بلند پس از جنگ جهانی دوم به عنوان یک وسیله کمک حرکتی برای نابینایان ابداع شد. این عصا ابتکار جیمز بیگز عکاس شهر بریستول انگلیس بود که در اثر سانحه ای بینایی خود را از دست داده بود. 🆔 @iran_science 🔴 وی برای در امان بودن از خطر وسایل نقلیه با یک ابتکار تاریخی، عصایی به رنگ سفید به دست گرفت تا برای همگان به راحتی قابل دید باشد. به تدریج و در پی تصویب قانون عصای سفید، این وسیله به عنوان نشانه ای بین المللی برای شناخت نابینایان در جهان به رسمیت شناخته شد.

⭕ سازمان آموزشی، علمی، فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در سال 1950 میلادی، پانزدهم اکتبر مصادف با 23 مهرماه را به عنوان روز جهانی نابینایان (عصای سفید) نامگذاری کرد.

🆔 @iran_science

⚪ این سازمان و شورای جهانی نابینایان همچنین در همین سال قانون عصای سفید را به عنوان یک وسیله کمک حرکتی نابینایان بررسی و تصویب کرد.

🆔 @iran_science

⚫ عصای بلند پس از جنگ جهانی دوم به عنوان یک وسیله کمک حرکتی برای نابینایان ابداع شد. این عصا ابتکار جیمز بیگز عکاس شهر بریستول انگلیس بود که در اثر سانحه ای بینایی خود را از دست داده بود.

🆔 @iran_science

🔴 وی برای در امان بودن از خطر وسایل نقلیه با یک ابتکار تاریخی، عصایی به رنگ سفید به دست گرفت تا برای همگان به راحتی قابل دید باشد. به تدریج و در پی تصویب قانون عصای سفید، این وسیله به عنوان نشانه ای بین المللی برای شناخت نابینایان در جهان به رسمیت شناخته شد.