🔵🔴 سوالات تازه درباره 'خروج از آفریقا' با کشف دندان ۸۰ هزار ساله در چین 🆔 @iran_science ❕ یافته های فسیلی در چین روایت غالب درباره زمان پراکنده شدن انسان از آفریقا به سایر قاره ها را زیر سوال برده است. 🆔 @iran_science 🔷 دانشمندان در دائوشیان در جنوب چین موفق به کشف دندان های متعلق به انسان امروزی به قدمت حداقل ۸۰ هزار سال شده اند. این ۲۰ هزار سال پیشتر از زمانی است که بر اساس نظریه "خروج از آفریقا" تصور می شد انسان در سایر قاره ها پراکنده شده باشد. 🆔 @iran_science 🔹چند رشته از شواهد - از جمله ژنتیکی و باستان شناسی - هست که موید مهاجرت ۶۰ هزار سال قبل گونه ما از آفریقا به سایر قاره هاست. 🆔 @iran_science ✔ تصور می شود انسان های مدرن اولیه که در شاخ آفریقا زندگی می کردند از طریق تنگه باب المندب از دریای سرخ رد شده باشند. گمان می رود همه انسان های غیرآفریقایی امروز، از نسل های بعدی همان مهاجران باشند. 🆔 @iran_science ✔✔ اکنون طی حفاری ها در غار فویان در دائوشیان مجموعه ای از ۴۷ دندان انسان پیدا شده؛ حادثه ای که با توجه به نظریه خروج از آفریقا، شگفت انگیز تلقی می شود. 🌐 جزئیات این مطالعه در نشریه نیچر چاپ شده است. ═══════════════════ 🆔 @iran_science_bot ═══════════════════ http://www.bbc.com/news/science-environment-34531861

🔵🔴 سوالات تازه درباره 'خروج از آفریقا' با کشف دندان ۸۰ هزار ساله در چین

🆔 @iran_science

❕ یافته های فسیلی در چین روایت غالب درباره زمان پراکنده شدن انسان از آفریقا به سایر قاره ها را زیر سوال برده است.

🆔 @iran_science

🔷 دانشمندان در دائوشیان در جنوب چین موفق به کشف دندان های متعلق به انسان امروزی به قدمت حداقل ۸۰ هزار سال شده اند.
این ۲۰ هزار سال پیشتر از زمانی است که بر اساس نظریه "خروج از آفریقا" تصور می شد انسان در سایر قاره ها پراکنده شده باشد.

🆔 @iran_science

🔹چند رشته از شواهد - از جمله ژنتیکی و باستان شناسی - هست که موید مهاجرت ۶۰ هزار سال قبل گونه ما از آفریقا به سایر قاره هاست.

🆔 @iran_science

✔ تصور می شود انسان های مدرن اولیه که در شاخ آفریقا زندگی می کردند از طریق تنگه باب المندب از دریای سرخ رد شده باشند.
گمان می رود همه انسان های غیرآفریقایی امروز، از نسل های بعدی همان مهاجران باشند.

🆔 @iran_science

✔✔ اکنون طی حفاری ها در غار فویان در دائوشیان مجموعه ای از ۴۷ دندان انسان پیدا شده؛ حادثه ای که با توجه به نظریه خروج از آفریقا، شگفت انگیز تلقی می شود.

🌐 جزئیات این مطالعه در نشریه نیچر چاپ شده است.

═══════════════════
🆔 @iran_science_bot
═══════════════════

http://www.bbc.com/news/science-environment-34531861