⁣❓⁣آیا می خواهید در یک تجربه عملی برای برگزاری یک کمپین تبلیغاتی مشارکت داشته باشید؟ ❓️آیا می خواهید یاد بگیرید که یک پیام تبلیغاتی طراحی کنید؟⁣ ⁣❓️آیا می خواهید با چارچوب، مفاهیم و کاربردهای مختلف بازاریابی دیجیتال در صنعت آموزش آشنا شوید؟ ✅✅پس همین حالا از طریق ایوند در کارگاه "بازاریابی دیجیتال در صنعت آموزش" ثبت نام کنید: https://goo.gl/j658tB ✳️در این کارگاه چه خواهید آموخت: 🔸آشنایی با مدل های کسب و کار در صنعت آموزش 🔹آشنایی با اجزای کسب و کار آموزشی 🔸آشنایی با قدم های اولیه برای آغاز فعالیت های بازاریابی دیجیتال 🔹شرکت در یک فعالیت گروهی در زمینه بازاریابی دیجیتال 🔸مشاهده تجربه های عملی انجام شده در زمینه بازاریابی دیجیتال ❇️شرایط شرکت کنندگان: شرکت کنندگان در این کارگاه، باید با اصول اولیه کاربری کامپیوتر و اینترنت آشنایی داشته باشند و ترجیحا لپتاپ به همراه داشته باشند.

 ⁣❓⁣آیا می خواهید در یک تجربه عملی برای برگزاری یک کمپین تبلیغاتی مشارکت داشته باشید؟
❓️آیا می خواهید یاد بگیرید که یک پیام تبلیغاتی طراحی کنید؟⁣
⁣❓️آیا می خواهید با چارچوب، مفاهیم و کاربردهای مختلف بازاریابی دیجیتال در صنعت آموزش آشنا شوید؟✅✅پس همین حالا از طریق ایوند در کارگاه "بازاریابی دیجیتال در صنعت آموزش" ثبت نام کنید:

https://goo.gl/j658tB


✳️در این کارگاه چه خواهید آموخت:
🔸آشنایی با مدل های کسب و کار در صنعت آموزش
🔹آشنایی با اجزای کسب و کار آموزشی
🔸آشنایی با قدم های اولیه برای آغاز فعالیت های بازاریابی دیجیتال
🔹شرکت در یک فعالیت گروهی در زمینه بازاریابی دیجیتال
🔸مشاهده تجربه های عملی انجام شده در زمینه بازاریابی دیجیتال

❇️شرایط شرکت کنندگان:
شرکت کنندگان در این کارگاه، باید با اصول اولیه کاربری کامپیوتر و اینترنت آشنایی داشته باشند و ترجیحا لپتاپ به همراه داشته باشند.