🔘⁣تحلیل اطلاعات بازاریابی چیست و چه کاربردهایی دارد؟ ✅ ⁣مارکتینگ آنالتیکس، مجموعه‌ای از ابزارها و روش‌ها برای اندازه‌گیری تأثیر فعالیت‌های بازاریابی روی فروش و سایر شاخصه‌های کلیدی عملکرد سازمان است. 🔹⁣با استفاده از تجزیه‌وتحلیل اطلاعات بازاریابی قادر خواهید بود عملکرد فعالیت‌های بازاریابی که انجام می‌دهید را ارزیابی کنید. 🔸می‌توانید عملکرد قیف بازاریابی‌تان را نظارت و مدیریت کنید. 🔹می‌توانید نرخ بازگشت سرمایه را در هزینه‌هایی که برای فعالیت‌های مختلف بازاریابی انجام می‌دهید تخمین بزنید. 🔸می‌توانید کانال‌های مختلف بازاریابی را که از آن‌ها استفاده می‌کنید ارزیابی و باهم مقایسه کنید و از نتیجه مقایسه برای برنامه‌ریزی فعالیت‌های بازاریابی در آینده استفاده کنید. 🔹می‌توانید اثربخشی کمپین‌های تبلیغاتی را مدیریت و ارزیابی کنید. 🔸می‌توانید هزینه جذب مشتری را برای کانال‌های مختلف، و کمپین‌های مختلفی که انجام می‌دهید محاسبه کنید و از آن به‌عنوان مبنای برنامه‌ریزی فعالیت‌های آینده استفاده کنید. ❗برای مطالعه مقاله کامل به لینک زیر مراجعه کنید👇 🔗⁣https://goo.gl/F2XZ1w 🆔 @dmtbox 💯

 🔘⁣تحلیل اطلاعات بازاریابی چیست و چه کاربردهایی دارد؟

✅ ⁣مارکتینگ آنالتیکس، مجموعه‌ای از ابزارها و روش‌ها برای اندازه‌گیری تأثیر فعالیت‌های بازاریابی روی فروش و سایر شاخصه‌های کلیدی عملکرد سازمان است.

🔹⁣با استفاده از تجزیه‌وتحلیل اطلاعات بازاریابی قادر خواهید بود عملکرد فعالیت‌های بازاریابی که انجام می‌دهید را ارزیابی کنید.
🔸می‌توانید عملکرد قیف بازاریابی‌تان را نظارت و مدیریت کنید.
🔹می‌توانید نرخ بازگشت سرمایه را در هزینه‌هایی که برای فعالیت‌های مختلف بازاریابی انجام می‌دهید تخمین بزنید.
🔸می‌توانید کانال‌های مختلف بازاریابی را که از آن‌ها استفاده می‌کنید ارزیابی و باهم مقایسه کنید و از نتیجه مقایسه برای برنامه‌ریزی فعالیت‌های بازاریابی در آینده استفاده کنید.
🔹می‌توانید اثربخشی کمپین‌های تبلیغاتی را مدیریت و ارزیابی کنید.
🔸می‌توانید هزینه جذب مشتری را برای کانال‌های مختلف، و کمپین‌های مختلفی که انجام می‌دهید محاسبه کنید و از آن به‌عنوان مبنای برنامه‌ریزی فعالیت‌های آینده استفاده کنید.

❗برای مطالعه مقاله کامل به لینک زیر مراجعه کنید👇

🔗⁣https://goo.gl/F2XZ1w


🆔 @dmtbox 💯