⁣🔘کاربردهای آزمایش کنترل‌شده تصادفی در بازاریابی دیجیتال امروزه کسب‌وکارهای آنلاین پیشرو در دنیا به‌طور پیوسته از آزمایش تصادفی برای بهبود وب‌سایت خود و افزایش فروش استفاده می‌کنند. آنان هزاران آزمایش انجام می‌دهند تا جزئیات مختلف وب‌سایت خود را بازطراحی کنند. برای مثال شکل زیر یک تبلیغ ترویجی آنلاین را نشان می‌دهد که در آن دو تبلیغ تنها در یک کلمه باهم تفاوت دارند. در یکی از آن‌ها اشاره شده است شما می‌توانید برای یک دوره آزمایشی ۷ روزه خدمات شرکت را تجربه کنید. در دیگری دوره آزمایشی، برای ۳۰ روز تعیین شده است. بااینکه ممکن است عجیب به نظر برسد ولی همین تفاوت کوچک تفاوت زیادی در رفتار مشتریان بالقوه ایجاد می‌کند. ✅کسب‌وکارهای آنلاین با توجه به آنکه هرروزه مخاطبان زیادی به آن‌ها مراجعه می‌کنند، می‌توانند با هزینه‌های بسیار پایینی آزمایش انجام دهند. این نوع از آزمایش‌ها که به آزمون A/B یا معادل انگلیسی آن A/B Testing معروف شده، شکل ساده‌تری از آزمایش کنترل‌شده تصادفی است که برای مقایسه عملکرد دو حالت بکار می‌روند. این آزمایش‌ها ممکن است از ایدئال گفته‌شده در این مقاله فاصله داشته باشند ولی در حوزه‌های متعددی ازجمله طراحی صفحات وب‌سایت، تبلیغات بنری، بازاریابی ایمیلی (Email Marketing) و قیمت‌گذاری بکار می‌روند. 📌آزمایش کنترل شده تصادفی را چگونه باید انجام داد؟ لینک زیر را دنبال کنید: 🔗https://goo.gl/BzT3zv 🆔 @dmtbox 💯

 ⁣🔘کاربردهای آزمایش کنترل‌شده تصادفی در بازاریابی دیجیتال

امروزه کسب‌وکارهای آنلاین پیشرو در دنیا به‌طور پیوسته از آزمایش تصادفی برای بهبود وب‌سایت خود و افزایش فروش استفاده می‌کنند. آنان هزاران آزمایش انجام می‌دهند تا جزئیات مختلف وب‌سایت خود را بازطراحی کنند. برای مثال شکل زیر یک تبلیغ ترویجی آنلاین را نشان می‌دهد که در آن دو تبلیغ تنها در یک کلمه باهم تفاوت دارند. در یکی از آن‌ها اشاره شده است شما می‌توانید برای یک دوره آزمایشی ۷ روزه خدمات شرکت را تجربه کنید. در دیگری دوره آزمایشی، برای ۳۰ روز تعیین شده است. بااینکه ممکن است عجیب به نظر برسد ولی همین تفاوت کوچک تفاوت زیادی در رفتار مشتریان بالقوه ایجاد می‌کند.

✅کسب‌وکارهای آنلاین با توجه به آنکه هرروزه مخاطبان زیادی به آن‌ها مراجعه می‌کنند، می‌توانند با هزینه‌های بسیار پایینی آزمایش انجام دهند. این نوع از آزمایش‌ها که به آزمون A/B یا معادل انگلیسی آن A/B Testing معروف شده، شکل ساده‌تری از آزمایش کنترل‌شده تصادفی است که برای مقایسه عملکرد دو حالت بکار می‌روند. این آزمایش‌ها ممکن است از ایدئال گفته‌شده در این مقاله فاصله داشته باشند ولی در حوزه‌های متعددی ازجمله طراحی صفحات وب‌سایت، تبلیغات بنری، بازاریابی ایمیلی (Email Marketing) و قیمت‌گذاری بکار می‌روند.


📌آزمایش کنترل شده تصادفی را چگونه باید انجام داد؟ لینک زیر را دنبال کنید:
🔗https://goo.gl/BzT3zv
🆔 @dmtbox 💯