⁣🔘چرا طراحی سیستم پشتیبانی چند کاناله از مشتریان مهم است؟ ☑️اشکالات و اتفاقات خارج از کنترل ما، مانند قطع شدن ناگهانی سرویس بانک، قطعی اینترنت، تغییرات قوانین، تغییرات ناگهانی در وب‌سرویس‌هایی که سازمان ما برای سرویس‌دهی به مشتریانش نیازمند آن‌هاست، هر روز در کسب و کارهای آنلاین تکرار می شوند. ☑️علاوه بر اشکالات بیرونی، باگ‌ها و خطاهای نرم‌افزاری بخش جدانشدنی از توسعه نرم‌افزارها و فعالیت در فضای دیجیتال است و احتمال زیادی وجود دارد که در مقاطعی از کسب‌وکار، اشکالاتی در داخل سازمان باعث ایجاد بحران‌هایی برای مشتریان شود. 🔸این بحران‌ها قابل پیش‌بینی و پیش‌گیری نیستند، ما باید از قبل برای مدیریت این بحران‌ها برنامه‌ریزی کرده و برای آن‌ها آماده‌باشیم. 🔹بایستی در سازمان سازوکار و ساختار پشتیبانی تک پنجره و چندکاناله برای پشتیبانی از مشتریان فراهم کنیم. ⁉️باید تدبیری بیندیشیم تا مشتری ما بتواند از هر کانالی (تلفن/تلگرام/ایمیل/وب‌سایت ما) که راحت‌تر است با ما ارتباط برقرار کند و سؤال یا مشکلی که دارد را با ما مطرح کند. این سیستم پشتیبانی تک پنجره چندکاناله، مبنای سیستم مدیریت ارتباطات با مشتریان سازمان خواهد بود. ✅یک‌راه ساده و ابتدایی برای پیاده‌سازی چنین سیستمی استفاده از نرم‌افزار تحت وب گوگل شیتس است. شما می‌توانید با ایجاد یک فایل گوگل شیتس و به اشتراک گذاشتن آن بین افرادی که در سازمان مسئولیت پاسخگویی به مخاطبین از طریق کانال‌های مختلف را بر عهده‌دارند، داده‌های مربوط به مشکلات و خواسته‌های مخاطبان را یکجا تجمیع کنید. ❗️برای مطالعه مثال ها و دسترسی به مقاله کامل "طراحی سناریوی همراه کردن مشتری" از لینک زیر استفاده کنید👇 🔗https://goo.gl/rYt8sX 🆔 @dmtbox 💯

 ⁣🔘چرا طراحی سیستم پشتیبانی چند کاناله از مشتریان مهم است؟

☑️اشکالات و اتفاقات خارج از کنترل ما، مانند قطع شدن ناگهانی سرویس بانک، قطعی اینترنت، تغییرات قوانین، تغییرات ناگهانی در وب‌سرویس‌هایی که سازمان ما برای سرویس‌دهی به مشتریانش نیازمند آن‌هاست، هر روز در کسب و کارهای آنلاین تکرار می شوند.
☑️علاوه بر اشکالات بیرونی، باگ‌ها و خطاهای نرم‌افزاری بخش جدانشدنی از توسعه نرم‌افزارها و فعالیت در فضای دیجیتال است و احتمال زیادی وجود دارد که در مقاطعی از کسب‌وکار، اشکالاتی در داخل سازمان باعث ایجاد بحران‌هایی برای مشتریان شود.

🔸این بحران‌ها قابل پیش‌بینی و پیش‌گیری نیستند، ما باید از قبل برای مدیریت این بحران‌ها برنامه‌ریزی کرده و برای آن‌ها آماده‌باشیم.
🔹بایستی در سازمان سازوکار و ساختار پشتیبانی تک پنجره و چندکاناله برای پشتیبانی از مشتریان فراهم کنیم.

⁉️باید تدبیری بیندیشیم تا مشتری ما بتواند از هر کانالی (تلفن/تلگرام/ایمیل/وب‌سایت ما) که راحت‌تر است با ما ارتباط برقرار کند و سؤال یا مشکلی که دارد را با ما مطرح کند. این سیستم پشتیبانی تک پنجره چندکاناله، مبنای سیستم مدیریت ارتباطات با مشتریان سازمان خواهد بود.

✅یک‌راه ساده و ابتدایی برای پیاده‌سازی چنین سیستمی استفاده از نرم‌افزار تحت وب گوگل شیتس است. شما می‌توانید با ایجاد یک فایل گوگل شیتس و به اشتراک گذاشتن آن بین افرادی که در سازمان مسئولیت پاسخگویی به مخاطبین از طریق کانال‌های مختلف را بر عهده‌دارند، داده‌های مربوط به مشکلات و خواسته‌های مخاطبان را یکجا تجمیع کنید.

❗️برای مطالعه مثال ها و دسترسی به مقاله کامل "طراحی سناریوی همراه کردن مشتری" از لینک زیر استفاده کنید👇
🔗https://goo.gl/rYt8sX

🆔 @dmtbox 💯