⁣⁣🔘 چه طور نیروهای محرک مشتری را در خدمت کسب و کار مان در آوریم؟ ☑️توسعه کسب و کار با متود لین، بهترین و موثرترین روشی است که امروزه توسط بیشتر کارآفرینان مورد استفاده قرار می گیرد. 👈(برای آشنایی بیشتر با این روش، این پست را ببینید: https://t.me/dmtbox/24) ✅مهم ترین آموزه متود لین، تعامل با مشتری هدف و آغاز به یادگرفتن در مورد مسائل و نیازهای واقعی او، در کوتاه ترین زمان ممکن است. 🔸برای این کار، بعد از طراحی مدل کسب و کار اولیه با استفاده از بوم لین، باید مشتریان تان بالقوه تان را پیدا کنید و با آنها مصاحبه کنید. 🔹اولین مواجهه با مشتریان، برای این است که بفهمید آیا آنچه شما به عنوان مهم ترین مشکلات و مسائل مشتری، فرض کرده اید، واقعا وجود دارند یا از نظر مشتری شما، مسائل و مشکلات دیگری هستند که اهمیت بیشتری داشته باشند. 🔸آش مورای در کتاب "اجرای ناب: تکرار از طرح اولیه تا طرحی که کار کند" سناریویی را برای برگزاری "مصاحبه مشکل" پیشنهاد کرده که می تواند به شما برای اینکه چه طور با مشتریان تان مصاحبه کنید، کمک کند. 🔅اخیرا، مورای در مقاله ای با معرفی "بوم نیروهای مشتری" روش قبلی خودش برای مصاحبه با مشتری را زیر سوال برده و سناریوی جدیدی پیشنهاد داده است. 🔹با توجه به اهمیت دریافت بازخورد از مشتریان برای طراحی و توسعه کسب و کار، این مقاله را ترجمه کردیم. ‼برای دسترسی به ترجمه این مقاله روی لینک زیر 👇کلیک کنید: 🔗https://goo.gl/ESBg6W 🆔 @dmtbox 💯

 ⁣⁣🔘 چه طور نیروهای محرک مشتری را در خدمت کسب و کار مان در آوریم؟

☑️توسعه کسب و کار با متود لین، بهترین و موثرترین روشی است که امروزه توسط بیشتر کارآفرینان مورد استفاده قرار می گیرد.
👈(برای آشنایی بیشتر با این روش، این پست را ببینید: https://t.me/dmtbox/24)

✅مهم ترین آموزه متود لین، تعامل با مشتری هدف و آغاز به یادگرفتن در مورد مسائل و نیازهای واقعی او، در کوتاه ترین زمان ممکن است.

🔸برای این کار، بعد از طراحی مدل کسب و کار اولیه با استفاده از بوم لین، باید مشتریان تان بالقوه تان را پیدا کنید و با آنها مصاحبه کنید.

🔹اولین مواجهه با مشتریان، برای این است که بفهمید آیا آنچه شما به عنوان مهم ترین مشکلات و مسائل مشتری، فرض کرده اید، واقعا وجود دارند یا از نظر مشتری شما، مسائل و مشکلات دیگری هستند که اهمیت بیشتری داشته باشند.

🔸آش مورای در کتاب "اجرای ناب: تکرار از طرح اولیه تا طرحی که کار کند" سناریویی را برای برگزاری "مصاحبه مشکل" پیشنهاد کرده که می تواند به شما برای اینکه چه طور با مشتریان تان مصاحبه کنید، کمک کند.

🔅اخیرا، مورای در مقاله ای با معرفی "بوم نیروهای مشتری" روش قبلی خودش برای مصاحبه با مشتری را زیر سوال برده و سناریوی جدیدی پیشنهاد داده است.

🔹با توجه به اهمیت دریافت بازخورد از مشتریان برای طراحی و توسعه کسب و کار، این مقاله را ترجمه کردیم.

‼برای دسترسی به ترجمه این مقاله روی لینک زیر 👇کلیک کنید:

🔗https://goo.gl/ESBg6W

🆔 @dmtbox 💯