⁣🔘شاخص‌های ارزیابی موفقیت در اینستاگرام #مفاهیم ☑️شاخص‌های موفقیت در اینستاگرام را می‌توان در دودسته کلی جای داد. اول شاخص‌های مربوط به حساب کاربری یا اکانت که نشان می‌دهد فعالیت حساب کاربری شما در طول زمان چگونه بوده است. دوم شاخص‌های مربوط به هر پست که منتشر می‌کنید. این شاخص‌های در کنار هم می‌تواند نشان دهد که شما چقدر به اهداف کمپین خود رسیدید (برای مثال افزایش تعداد فالوئرها یا افزایش تعداد تعاملات مخاطبان با پست‌های شما). ✅شاخص‌های حساب کاربری 1⃣پست‌های برتر این پست‌هایی هستند که در یک ماه تأثیر (Impressions) زیادی گذاشته‌اند. تأثیر به معنی این است که چند نفر پست شما را دیده‌اند. پست‌های برتر به شما می‌گوید که چه محتوایی بیشتر موردپسند مخاطب شماست. 2⃣منشن‌های برتر پست‌هایی با بیشترین تأثیر (Impressions) هستند که نام کاربری شما توسط دیگران در آن‌ها اشاره (Mentions) شده است. این به شما ایده می‌دهد که افراد تأثیرگذار در شبکه اطراف شما چه افرادی هستند. 3⃣فالوئرهای برتر فالوئرهایی (Followers) هستند که خودشان بیشترین فالوئر را دارند. گرچه ممکن است لزوماً پست‌های شما را با دیگران به اشتراک نگذارند، ولی این پتانسیل را دارند که مخاطب زیادی جذب کنند. 4⃣فالوئرهای جدید تعداد فالوئرهایی را که بعد از هر کمپین تبلیغاتی یا اتخاذ استراتژی‌های جدید محتوا به دست می‌آورید، نشان می‌دهد. ✅شاخص‌های هر پست 1⃣میزان تعاملات مخاطب میزان تعاملات (Engagement) تعداد دفعاتی است که کاربران با پست‌های شما درگیر می‌شوند (مانند لایک شدن، اشاره شدن و پاسخ داده شدن نشان‌دهنده). این شاخص نشان می‌دهد که کدام محتوای شما بهتر از دیگری است. 2⃣نرخ تعاملات تعداد تعاملات (Engagement) تقسیم بر تعداد تأثیر (Impressions)، نرخ تعاملات را به دست می‌دهد. این شاخص به شما ایده می‌دهد که چند درصد از مخاطبان شما درگیر محتوای شما شده‌اند. 3⃣درصد دسترسی تعداد کل تأثیر بر تعداد کل فالوئرها درصد دسترسی را نشان می‌دهد. اگر درصد کمی از مخاطبان، پست‌های شما را می‌بینند شاید باید به روشی دیگر و جدید پست‌های خود را منتشر کنید تا موردتوجه قرار گیرد. ‼اگر می خواهید با ابزار و اپلیکیشنهایی که کمک می کنند این شاخص ها را اندازه گیری کنید، آشنا شوید مقاله زیر را بخوانید: 📎 https://goo.gl/BchgH9 🆔 @dmtbox 💯

⁣🔘شاخص‌های ارزیابی موفقیت در اینستاگرام

#مفاهیم
☑️شاخص‌های موفقیت در اینستاگرام را می‌توان در دودسته کلی جای داد. اول شاخص‌های مربوط به حساب کاربری یا اکانت که نشان می‌دهد فعالیت حساب کاربری شما در طول زمان چگونه بوده است. دوم شاخص‌های مربوط به هر پست که منتشر می‌کنید. این شاخص‌های در کنار هم می‌تواند نشان دهد که شما چقدر به اهداف کمپین خود رسیدید (برای مثال افزایش تعداد فالوئرها یا افزایش تعداد تعاملات مخاطبان با پست‌های شما).

✅شاخص‌های حساب کاربری

1⃣پست‌های برتر
این پست‌هایی هستند که در یک ماه تأثیر (Impressions) زیادی گذاشته‌اند. تأثیر به معنی این است که چند نفر پست شما را دیده‌اند. پست‌های برتر به شما می‌گوید که چه محتوایی بیشتر موردپسند مخاطب شماست.

2⃣منشن‌های برتر
پست‌هایی با بیشترین تأثیر (Impressions) هستند که نام کاربری شما توسط دیگران در آن‌ها اشاره (Mentions) شده است. این به شما ایده می‌دهد که افراد تأثیرگذار در شبکه اطراف شما چه افرادی هستند.

3⃣فالوئرهای برتر
فالوئرهایی (Followers) هستند که خودشان بیشترین فالوئر را دارند. گرچه ممکن است لزوماً پست‌های شما را با دیگران به اشتراک نگذارند، ولی این پتانسیل را دارند که مخاطب زیادی جذب کنند.

4⃣فالوئرهای جدید
تعداد فالوئرهایی را که بعد از هر کمپین تبلیغاتی یا اتخاذ استراتژی‌های جدید محتوا به دست می‌آورید، نشان می‌دهد.

✅شاخص‌های هر پست

1⃣میزان تعاملات مخاطب
میزان تعاملات (Engagement) تعداد دفعاتی است که کاربران با پست‌های شما درگیر می‌شوند (مانند لایک شدن، اشاره شدن و پاسخ داده شدن نشان‌دهنده). این شاخص نشان می‌دهد که کدام محتوای شما بهتر از دیگری است.

2⃣نرخ تعاملات
تعداد تعاملات (Engagement) تقسیم بر تعداد تأثیر (Impressions)، نرخ تعاملات را به دست می‌دهد. این شاخص به شما ایده می‌دهد که چند درصد از مخاطبان شما درگیر محتوای شما شده‌اند.

3⃣درصد دسترسی
تعداد کل تأثیر بر تعداد کل فالوئرها درصد دسترسی را نشان می‌دهد. اگر درصد کمی از مخاطبان، پست‌های شما را می‌بینند شاید باید به روشی دیگر و جدید پست‌های خود را منتشر کنید تا موردتوجه قرار گیرد.

‼اگر می خواهید با ابزار و اپلیکیشنهایی که کمک می کنند این شاخص ها را اندازه گیری کنید، آشنا شوید مقاله زیر را بخوانید:

📎 https://goo.gl/BchgH9
🆔 @dmtbox 💯