🔘⁣ چرا و چه طور باید هدف بازاریابی مان را هوشمند انتخاب کنیم؟ ☑انتخاب، پایبندی و اطلاع‌رسانی همگانی هدف هوشمندانه بازاریابی یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای هرگونه فعالیت بازاریابی در عصر دیجیتال است. ✅قبل از تعریف هر فعالیت بازاریابی، باید اهداف بازاریابی هوشمندتان را با دقت تعریف کنید. اهداف هوشمند بازاریابی باید دارای این خصوصیات باشند:👇 ⁣1⃣دقیق و مشخص باشد. هدفی که انتخاب می‌کنید باید دقیقاً مشخص کند به دنبال چه چیزی هستید. 2⃣قابل‌اندازه‌گیری باشد: مهم‌ترین مزیت بازاریابی در عصر دیجیتال نسبت به بازاریابی سنتی، امکان اندازه‌گیری موفقیت هر یک از فعالیت‌های بازاریابی است. به همین دلیل هدفی که انتخاب می‌کنید باید کاملاً قابل‌اندازه‌گیری به‌صورت کمی باشد. 3⃣دست‌یافتنی باشد: هدفی را انتخاب کنید که احتمال بدهید اگر خوب تلاش کنید می‌توانید به آن نزدیک شوید. 4⃣واقع‌گرایانه باشد: آیا هدف شما، با واقعیت‌های موجود شما، توانمندی‌ها و امکانات و منابعی که در اختیاردارید مطابقت دارد؟ 5⃣زمان‌بندی‌شده باشد: باید مشخص کنید که چه زمانی می‌خواهید به این هدف دست پیدا کنید. یک‌ماهه، سه‌ماهه یا یک‌ساله؟ دوشنبه، "⁣۷ راه تعیین اهداف هوشمند بازاریابی" را به شما معرفی خواهیم کرد. ‼برای مطالعه مقاله کامل تعیین اهداف هوشمند بازاریابی به وبسایت مراجعه کنید👇 📎⁣https://goo.gl/aVNGBa 🆔 @dmtbox 💯

 🔘⁣ چرا و چه طور باید هدف بازاریابی مان را هوشمند انتخاب کنیم؟

☑انتخاب، پایبندی و اطلاع‌رسانی همگانی هدف هوشمندانه بازاریابی یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای هرگونه فعالیت بازاریابی در عصر دیجیتال است.

✅قبل از تعریف هر فعالیت بازاریابی، باید اهداف بازاریابی هوشمندتان را با دقت تعریف کنید. اهداف هوشمند بازاریابی باید دارای این خصوصیات باشند:👇

⁣1⃣دقیق و مشخص باشد. هدفی که انتخاب می‌کنید باید دقیقاً مشخص کند به دنبال چه چیزی هستید.
2⃣قابل‌اندازه‌گیری باشد: مهم‌ترین مزیت بازاریابی در عصر دیجیتال نسبت به بازاریابی سنتی، امکان اندازه‌گیری موفقیت هر یک از فعالیت‌های بازاریابی است. به همین دلیل هدفی که انتخاب می‌کنید باید کاملاً قابل‌اندازه‌گیری به‌صورت کمی باشد.
3⃣دست‌یافتنی باشد: هدفی را انتخاب کنید که احتمال بدهید اگر خوب تلاش کنید می‌توانید به آن نزدیک شوید.
4⃣واقع‌گرایانه باشد: آیا هدف شما، با واقعیت‌های موجود شما، توانمندی‌ها و امکانات و منابعی که در اختیاردارید مطابقت دارد؟
5⃣زمان‌بندی‌شده باشد: باید مشخص کنید که چه زمانی می‌خواهید به این هدف دست پیدا کنید. یک‌ماهه، سه‌ماهه یا یک‌ساله؟

دوشنبه، "⁣۷ راه تعیین اهداف هوشمند بازاریابی" را به شما معرفی خواهیم کرد.

‼برای مطالعه مقاله کامل تعیین اهداف هوشمند بازاریابی به وبسایت مراجعه کنید👇
📎⁣https://goo.gl/aVNGBa

🆔 @dmtbox 💯