🔘شاخص‌های اصلی بازاریابی دیجیتال – نرخ برگشتی #مفاهیم همواره یکی از چالش‌های سازمان‌ها در حوزه بازاریابی این بوده است که چگونه بفهمند سرمایه‌گذاری‌هایی که در این حوزه کرده‌اند اثربخش و یا اتلاف پول و منابع مالی بوده است. یکی از مزایای اصلی بازاریابی دیجیتال این است که شما می‌توانید با شاخص‌های روشنی کار آیی فعالیت‌های خود را سنجش کنید. یکی از این شاخص های کلیدی نرخ برگشتی (Bounce Rate) است. نرخ برگشتی به شما نشان می‌دهد که چند درصد بازدیدکنندگان شما بدون این‌که وب‌سایت شما را بیشتر بررسی کنند آن را ترک می‌کنند. فرض کنید یکی از بازدیدکنندگان با جستجوی یک کلمه در گوگل به یکی از صفحات وب‌سایت شما مراجعه کرده است. اگر آن فرد بنا به هر دلیلی علاقه‌مند نباشد روی لینک‌های دیگر وب‌سایت شما کلیک کند و وب‌سایت شما را ترک کند جزء بازدیدکنندگان برگشتی محسوب می‌شود. به‌طورکلی ما تمایل داریم نرخ برگشتی را کاهش دهیم و افراد را وادار کنیم تا پس از وارد شدن به اولین صفحه وب‌سایت یک عملی انجام دهند برای مثال محتواهای دیگر وب‌سایت ما را مطالعه کنند و یا در حالت ایدئال از وب‌سایت ما خرید کنند. البته بعضی بحث می‌کنند در همه حالت‌ها بالا بودن نرخ برگشتی لزوماً بد نیست. www.dmtbox.com⁣📎 🆔@DMTBOX 💯

 🔘شاخص‌های اصلی بازاریابی دیجیتال – نرخ برگشتی

#مفاهیم

همواره یکی از چالش‌های سازمان‌ها در حوزه بازاریابی این بوده است که چگونه بفهمند سرمایه‌گذاری‌هایی که
در این حوزه کرده‌اند اثربخش و یا اتلاف پول و منابع مالی بوده است. یکی از مزایای
اصلی بازاریابی دیجیتال این است که شما می‌توانید با شاخص‌های روشنی کار آیی فعالیت‌های
خود را سنجش کنید. یکی از این شاخص های کلیدی نرخ برگشتی (Bounce Rate) است.

نرخ برگشتی به شما نشان می‌دهد که چند درصد بازدیدکنندگان شما بدون این‌که وب‌سایت شما را بیشتر بررسی کنند آن را
ترک می‌کنند. فرض کنید یکی از بازدیدکنندگان با جستجوی یک کلمه در گوگل به یکی از
صفحات وب‌سایت شما مراجعه کرده است. اگر آن فرد بنا به هر دلیلی علاقه‌مند نباشد
روی لینک‌های دیگر وب‌سایت شما کلیک کند و وب‌سایت شما را ترک کند جزء
بازدیدکنندگان برگشتی محسوب می‌شود. به‌طورکلی ما تمایل داریم نرخ برگشتی را کاهش
دهیم و افراد را وادار کنیم تا پس از وارد شدن به اولین صفحه وب‌سایت یک عملی
انجام دهند برای مثال محتواهای دیگر وب‌سایت ما را مطالعه کنند و یا در حالت
ایدئال از وب‌سایت ما خرید کنند. البته بعضی بحث می‌کنند در همه حالت‌ها بالا بودن
نرخ برگشتی لزوماً بد نیست.

www.dmtbox.com⁣📎

🆔@DMTBOX 💯