⁣🔘اولین مرحله برای توسعه کسب و کار چیست؟ #لین_کانواس #مدل_کسب_و_کار ☑️ایده شروع یک کسب و کار نوپا ممکن است در بستر‌ها و موقعیت های مختلفی خلق شود. با این حال اگر بخواهید ایده را تبدیل به یک کسب و کار کنید باید مراحلی را در پیش بگیرید. 🔸اگر می خواهید احتمال موفقیت کسب و کارتان را افزایش بدهید، باید کارتان را از طراحی یک مدل کسب و کار قوی آغاز کنید. دراین راه،‌قدم اول تکمیل بوم لین( Lean canvas) است. 🔹بوم لین 9 قسمت اصلی دارد که باید به ترتیب زیر آنها را پر کنید: 1️⃣مشتری کیست؟ باید تا حد ممکن جامعه هدف تان را به صورت دقیق مشخص کنید. طراحی پرسونای مشتری، ابزار مناسبی برای بهتر شناختن مشتریان شماست. 2️⃣مشکل مشتری چیست؟ کسب و کار شما شکل می گیرد تا مشکل مشتریان شما را برطرف کند. شما باید قادر باشید 3 مشکل اصلی مشتریان تان را شناسایی کنید و در جملات کوتاه یادداشت کنید. 3️⃣ارزش یکتای پیشنهادی شما چیست؟ ارزش یکتای پیشنهادی که کسب و کار شما برای مشتریان مشخص می کند چیست؟ در یک جمله بگویید که چرا مشتری شما باید از شما به جای رقبای تان خرید کند. 4️⃣ویژگی های راهکار شما چیست؟ راهکار شما،‌محصول نرم افزاری یا پلتفرم یا هر خدمت یا محصولی است که شما ارائه می کنید و ارزش پیشنهادی شما را به مشتری تان ارائه می شود. چه ویژگی ها و امکاناتی در راهکار شما باعث ایجاد ارزش یکتای شما خواهد شد؟ 5️⃣از چه کانال هایی برای ارائه ارزش محوری تان به مشتریان استفاده می کنید؟ ارزش پیشنهادی شما از طریق مجموعه ای از کانال های ارتباطی به مشتریان تان ارائه می شود. وب سایت،‌موبایل یا تلگرام، یا تلفن؟ شما از کدام کانال ها می خواهید استفاده کنید؟ 6️⃣درآمدهای شما از چه منابعی هستند؟ در این قسمت باید مشخص کنید با چه مکانیزمی و از چه منابعی درآمد وارد کسب و کار شما می شود. 7️⃣هزینه های کسب و کار شما چه چیزهایی هستند؟ تا حدی که می توانید، هزینه های کسب و کارتان را به تفکیک ثبت کنید. 8️⃣شاخصه های کلیدی کسب و کار شما کدام ها هتسند؟ باید دید روشنی از این داشته باشید که افزایش کدام شاخصه ها بیشتر باعث خوشحالی شما می شود. این شاخصه ها نقش مهمی در تعیین اهداف بازاریابی شما خواهند داشت. 9️⃣مزیت ناعادلانه شما چیست؟ آخرین قسمت بوم کسب و کار،‌ بخشی است که مخصوص شماست. مشخص کنید چه توانمندی یا منبع خاصی در دسترس شماست که شما در موقعیت بالاتری از کسانی قرار می دهد که کسب و کاری شبیه به شما راه اندازی می کنند؟ 🔸بوم کسب و کار لین، نه فقط در ابتدای راه اندازی یک کسب و کار بلکه در طی حیات آن هم برای توسعه کسب و کار کاربرد دارد. مدل کسب و کار، موجودی پویا است و متناسب با بازخوردی که شما از محیط دریافت می کنید، تغییر می کند. در هر مرحله ای هستید، می توانید از این بوم برای توسعه کسب و کار استفاده کنید. ❗️برای مطالعه مقاله کامل و دانلود تمپلیت "بوم لین" به لینک زیر مراجعه کنید https://goo.gl/jz6rLP 🆔@DMTBOX 💯

⁣🔘اولین مرحله برای توسعه کسب و کار چیست؟
#لین_کانواس
#مدل_کسب_و_کار

☑️ایده شروع یک کسب و کار نوپا ممکن است در بستر‌ها و موقعیت های مختلفی خلق شود. با این حال اگر بخواهید ایده را تبدیل به یک کسب و کار کنید باید مراحلی را در پیش بگیرید.

🔸اگر می خواهید احتمال موفقیت کسب و کارتان را افزایش بدهید، باید کارتان را از طراحی یک مدل کسب و کار قوی آغاز کنید. دراین راه،‌قدم اول تکمیل بوم لین( Lean canvas) است.

🔹بوم لین 9 قسمت اصلی دارد که باید به ترتیب زیر آنها را پر کنید:

1️⃣مشتری کیست؟
باید تا حد ممکن جامعه هدف تان را به صورت دقیق مشخص کنید. طراحی پرسونای مشتری، ابزار مناسبی برای بهتر شناختن مشتریان شماست.

2️⃣مشکل مشتری چیست؟
کسب و کار شما شکل می گیرد تا مشکل مشتریان شما را برطرف کند. شما باید قادر باشید 3 مشکل اصلی مشتریان تان را شناسایی کنید و در جملات کوتاه یادداشت کنید.

3️⃣ارزش یکتای پیشنهادی شما چیست؟
ارزش یکتای پیشنهادی که کسب و کار شما برای مشتریان مشخص می کند چیست؟ در یک جمله بگویید که چرا مشتری شما باید از شما به جای رقبای تان خرید کند.

4️⃣ویژگی های راهکار شما چیست؟
راهکار شما،‌محصول نرم افزاری یا پلتفرم یا هر خدمت یا محصولی است که شما ارائه می کنید و ارزش پیشنهادی شما را به مشتری تان ارائه می شود. چه ویژگی ها و امکاناتی در راهکار شما باعث ایجاد ارزش یکتای شما خواهد شد؟

5️⃣از چه کانال هایی برای ارائه ارزش محوری تان به مشتریان استفاده می کنید؟
ارزش پیشنهادی شما از طریق مجموعه ای از کانال های ارتباطی به مشتریان تان ارائه می شود. وب سایت،‌موبایل یا تلگرام، یا تلفن؟ شما از کدام کانال ها می خواهید استفاده کنید؟

6️⃣درآمدهای شما از چه منابعی هستند؟
در این قسمت باید مشخص کنید با چه مکانیزمی و از چه منابعی درآمد وارد کسب و کار شما می شود.

7️⃣هزینه های کسب و کار شما چه چیزهایی هستند؟
تا حدی که می توانید، هزینه های کسب و کارتان را به تفکیک ثبت کنید.

8️⃣شاخصه های کلیدی کسب و کار شما کدام ها هتسند؟
باید دید روشنی از این داشته باشید که افزایش کدام شاخصه ها بیشتر باعث خوشحالی شما می شود. این شاخصه ها نقش مهمی در تعیین اهداف بازاریابی شما خواهند داشت.

9️⃣مزیت ناعادلانه شما چیست؟
آخرین قسمت بوم کسب و کار،‌ بخشی است که مخصوص شماست. مشخص کنید چه توانمندی یا منبع خاصی در دسترس شماست که شما در موقعیت بالاتری از کسانی قرار می دهد که کسب و کاری شبیه به شما راه اندازی می کنند؟


🔸بوم کسب و کار لین، نه فقط در ابتدای راه اندازی یک کسب و کار بلکه در طی حیات آن هم برای توسعه کسب و کار کاربرد دارد. مدل کسب و کار، موجودی پویا است و متناسب با بازخوردی که شما از محیط دریافت می کنید، تغییر می کند. در هر مرحله ای هستید، می توانید از این بوم برای توسعه کسب و کار استفاده کنید.

❗️برای مطالعه مقاله کامل و دانلود تمپلیت "بوم لین" به لینک زیر مراجعه کنید

https://goo.gl/jz6rLP

🆔@DMTBOX 💯