⁣⁣🔘 تحلیل رقبا با Similarweb #ابزار زمانی که یک برند فعالیت‌های بازاریابی دیجیتال خود را شروع می‌کند، روش‌های تحلیلی یک از مهم‌ترین ابعاد کار است. ابزار Google Analytics به شما کمک می‌کند تا شاخص‌های مهم بازاریابی دیجیتال کمپین خود را اندازه‌گیری کنید و متوجه عملکرد خود شوید. اما اگر تنها بر مخاطبان خودتان تمرکز کنید شما هیچ شاخصی ندارید تا وضعیت خود را با رقبا بسنجید. تحلیل رقبا یکی از ارکان مهمی که به استراتژی بازاریابی دیجیتال شما جهت‌دهی می‌کند. خبر خوب آن‌که در عصر دیجیتال تحلیل رقبا بسیار ساده‌تر از گذشته شده است و شما می‌توانید شاخص‌های مهم بازاریابی دیجیتال را برای رقبایتان هم تحلیل و بررسی کنید. 🔸 ابزار Similarweb یکی از مهم‌ترین این ابزارهاست که شما را قادر می‌سازد در مورد ترافیک ورودی وب‌سایت‌های رقیب، کلیدواژه‌های اصلی، رتبه وب‌سایت و اطلاعات مهم دیگر تحلیل کنید. در ادامه به ویژگی‌های این ابزار پرداخته می‌شود. 🔸 با استفاده از Similarweb شما می‌توانید اطلاعاتی در مورد رتبه وب‌سایت، وضعیت کلی ترافیک وب‌سایت اصلی به همراه زیرشاخه‌های وب‌سایت، میزان درگیری کاربران با وب‌سایت و منابع ترافیک ورودی را به دست آورید. 🔸 با کمک Similarweb شما می‌توانید وب‌سایت‌های مشابه خود را شناسایی کنید و اطلاعات خوبی در مورد شاخص‌های مهم بازاریابی دیجیتال به دست آورید. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا فضای کسب‌وکار و رقبای خود را در دنیای دیجیتال بهتر بشناسید. 🔸 یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های Similarweb اطلاعات گسترده‌ای است که شما می‌توانید در مورد وب‌سایت‌های رقیبتان به دست آورید. با کمک آن می‌توانید تلاش‌های رقبا را در فضای دیجیتال رصد کنید. تنها کافی است در Similarweb وب‌سایت رقیب خود را اضافه کنید. به‌این‌ترتیب به شما اطلاعات مقایسه‌ای بسیار خوبی نشان داده می‌شود. ترافیک وب‌سایت، منابع ترافیک، کلیدواژه‌های هدف و کلیدواژه‌هایی که ترافیک را به سمت وب‌سایت شما می‌آورد همه اطلاعاتی است که به شما داده می‌شود. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا بفهمید در کمپین‌های دیجیتال چه کلیدواژه‌هایی را هدف قرار دهید و سئول خود را بهبود بخشید. مقاله را بصورت کامل در لینک زیر دنبال کنید: 📎 https://goo.gl/vojJCi 🆔 @DMTBOX 💯

⁣⁣🔘 تحلیل رقبا با Similarweb
#ابزار

زمانی که یک برند فعالیت‌های بازاریابی دیجیتال خود را شروع می‌کند، روش‌های تحلیلی یک از مهم‌ترین ابعاد کار است. ابزار Google Analytics به شما کمک می‌کند تا شاخص‌های مهم بازاریابی دیجیتال کمپین خود را اندازه‌گیری کنید و متوجه عملکرد خود شوید. اما اگر تنها بر مخاطبان خودتان تمرکز کنید شما هیچ شاخصی ندارید تا وضعیت خود را با رقبا بسنجید. تحلیل رقبا یکی از ارکان مهمی که به استراتژی بازاریابی دیجیتال شما جهت‌دهی می‌کند.

خبر خوب آن‌که در عصر دیجیتال تحلیل رقبا بسیار ساده‌تر از گذشته شده است و شما می‌توانید شاخص‌های مهم بازاریابی دیجیتال را برای رقبایتان هم تحلیل و بررسی کنید.

🔸 ابزار Similarweb یکی از مهم‌ترین این ابزارهاست که شما را قادر می‌سازد در مورد ترافیک ورودی وب‌سایت‌های رقیب، کلیدواژه‌های اصلی، رتبه وب‌سایت و اطلاعات مهم دیگر تحلیل کنید. در ادامه به ویژگی‌های این ابزار پرداخته می‌شود.
🔸 با استفاده از Similarweb شما می‌توانید اطلاعاتی در مورد رتبه وب‌سایت، وضعیت کلی ترافیک وب‌سایت اصلی به همراه زیرشاخه‌های وب‌سایت، میزان درگیری کاربران با وب‌سایت و منابع ترافیک ورودی را به دست آورید.

🔸 با کمک Similarweb شما می‌توانید وب‌سایت‌های مشابه خود را شناسایی کنید و اطلاعات خوبی در مورد شاخص‌های مهم بازاریابی دیجیتال به دست آورید. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا فضای کسب‌وکار و رقبای خود را در دنیای دیجیتال بهتر بشناسید.

🔸 یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های Similarweb اطلاعات گسترده‌ای است که شما می‌توانید در مورد وب‌سایت‌های رقیبتان به دست آورید. با کمک آن می‌توانید تلاش‌های رقبا را در فضای دیجیتال رصد کنید. تنها کافی است در Similarweb وب‌سایت رقیب خود را اضافه کنید. به‌این‌ترتیب به شما اطلاعات مقایسه‌ای بسیار خوبی نشان داده می‌شود. ترافیک وب‌سایت، منابع ترافیک، کلیدواژه‌های هدف و کلیدواژه‌هایی که ترافیک را به سمت وب‌سایت شما می‌آورد همه اطلاعاتی است که به شما داده می‌شود. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا بفهمید در کمپین‌های دیجیتال چه کلیدواژه‌هایی را هدف قرار دهید و سئول خود را بهبود بخشید.

مقاله را بصورت کامل در لینک زیر دنبال کنید:
📎 https://goo.gl/vojJCi
🆔 @DMTBOX 💯