#زاویه_دید #خطای_دید یکی از تکنیک های رایج، بازی با زاویه ی دوربین است که به راحتی می تواند موجب خطای دید در مخاطب شود #حسین_کیاء @savaderasanei

#زاویه_دید
#خطای_دید
یکی از تکنیک های رایج، بازی با زاویه ی دوربین است که به راحتی می تواند موجب خطای دید در مخاطب شود
#حسین_کیاء
@savaderasanei