یک مار شجاع در حال نجات ماهی از غرق شدن است. این روزها رسانه ها اخبار را اینگونه روایت می کنند!👆 #بازنمایی #فراواقعیت @massir_resane @savaderasanei

یک مار شجاع در حال نجات ماهی از غرق شدن است.

این روزها رسانه ها اخبار را اینگونه روایت می کنند!👆
#بازنمایی
#فراواقعیت

@massir_resane

@savaderasanei
یک مار شجاع در حال نجات ماهی از غرق شدن است.

این روزها رسانه ها اخبار را اینگونه روایت می کنند!👆
#بازنمایی
#فراواقعیت

@massir_resane

@savaderasanei