📢دانشگاه جامع امام حسین(ع) با همکاری بنیاد علمی-فرهنگی #حیات 📡دوره آموزشی #سواد_رسانه‌ای ویژه دانشجویان و طلاب پسر 🗓زمان: 30مهر،7و14 آبان ساعت 13 الی 17 🚩مکان: تهران / تقاطع حافظ-طالقانی

📢دانشگاه جامع امام حسین(ع) با همکاری بنیاد علمی-فرهنگی #حیات 
📡دوره آموزشی #سواد_رسانه‌ای ویژه دانشجویان و طلاب پسر
🗓زمان: 30مهر،7و14 آبان ساعت 13 الی 17
🚩مکان: تهران / تقاطع حافظ-طالقانی
📢دانشگاه جامع امام حسین(ع) با همکاری بنیاد علمی-فرهنگی #حیات
📡دوره آموزشی #سواد_رسانه‌ای ویژه دانشجویان و طلاب پسر
🗓زمان: 30مهر،7و14 آبان ساعت 13 الی 17
🚩مکان: تهران / تقاطع حافظ-طالقانی