📒 #تکنیک_های_اقناع_مخاطب #ترس در اینجا از چیزهای دوست نداشتنی و بعضا ترسناک (مثل بوی بد دهان، شکست و ناکامی، مالیات زیاد، تروریسم و...) برای جلب توجه مخاطب استفاده می شود. 🚩اینگونه پیام های رسانه ای معمولا از این طریق مدام سعی در طرح یک مشکل و یا بزرگنمایی یک مسئله می کنند تا پس از آن با ارائه راه حلی مطابق با هدف خود، به نتیجه مطلوب نظر خود برسند. 👇 @savaderasanei

📒 #تکنیک_های_اقناع_مخاطب
#ترس
در اینجا از چیزهای دوست نداشتنی و بعضا ترسناک (مثل بوی بد دهان، شکست و ناکامی، مالیات زیاد، تروریسم و...) برای جلب توجه مخاطب استفاده می شود.

🚩اینگونه پیام های رسانه ای معمولا از این طریق مدام سعی در طرح یک مشکل و یا بزرگنمایی یک مسئله می کنند تا پس از آن با ارائه راه حلی مطابق با هدف خود، به نتیجه مطلوب نظر خود برسند.
👇
@savaderasanei