#علايم_فيبروم 👈خون‌ريزي شديد قاعدگي 👈قاعدگيهاي طولاني و خونريزي بین دو قاعدگي 👈احساس درد و فشار 👈نداشتن کنترل روي دفع ادرار يا تکرر ادرار 👈يبوست 👈درد در ناحيه پشت و يا پاها
#علايم_فيبروم

👈خون‌ريزي شديد قاعدگي
👈قاعدگيهاي طولاني و خونريزي بین دو قاعدگي
👈احساس درد و فشار
👈نداشتن کنترل روي دفع ادرار يا تکرر ادرار
👈يبوست
👈درد در ناحيه پشت و يا پاها