🅾مزیت خواب کوتاه روزانه برای بدن 1⃣کاهش استرس 2⃣افزایش انرژی 3⃣بهبود سلامت قلب 4⃣افزایش عضله سازی 5⃣تنظیم هورمون تستوسترون 6⃣افزایش خلاقیت 7⃣تقویت سیستم ایمنی @Fitness_bodys
🅾مزیت خواب کوتاه روزانه برای بدن

1⃣کاهش استرس
2⃣افزایش انرژی
3⃣بهبود سلامت قلب
4⃣افزایش عضله سازی
5⃣تنظیم هورمون تستوسترون
6⃣افزایش خلاقیت
7⃣تقویت سیستم ایمنی

@Fitness_bodys