با عرض سلام و احترام. دوستان گرامی، جهت بالا بردن سطح علمی گروه هوش تجاری، از درج تبلیغات غیر مرتبط خودداری نمایید. همچنین دوستانی که تمایل به درج تبلیغات مرتبط با هوش تجاری دارند لطفا در راستای بالا بردن سطح علمی گروه و انتقال دانش در مباحث علمی و فنی مطرح شده در گروه،مشارکت فعال داشته باشند. سپاس

با عرض سلام و احترام.
دوستان گرامی، جهت بالا بردن سطح علمی گروه هوش تجاری، از درج تبلیغات غیر مرتبط خودداری نمایید. همچنین دوستانی که تمایل به درج تبلیغات مرتبط با هوش تجاری دارند لطفا در راستای بالا بردن سطح علمی گروه و انتقال دانش در مباحث علمی و فنی مطرح شده در گروه،مشارکت فعال داشته باشند. سپاس
با عرض سلام و احترام.
دوستان گرامی، جهت بالا بردن سطح علمی گروه هوش تجاری، از درج تبلیغات غیر مرتبط خودداری نمایید. همچنین دوستانی که تمایل به درج تبلیغات مرتبط با هوش تجاری دارند لطفا در راستای بالا بردن سطح علمی گروه و انتقال دانش در مباحث علمی و فنی مطرح شده در گروه،مشارکت فعال داشته باشند. سپاس
ممنون