با عرضه توکن جدید تلگرام با نام TON مطمئنا کشوری که بیشترین تاثیر را خواهد پذیرفت ایران خواهد بود. در کشوری که 40 میلیون نفر اپلیکیش تلگرام را نصب کرده اند مطمئنا با عرضه رمزارز آن همگی ممکن است به جای پول ملی از رمزارز تلگرام استفاده کنند. شاید خنده دار باشد که سال بعد در یک مغازه سوپرمارکت در کنار ریال رمزارز TON را نیز قبول کند. با وضعیت کاهش ارزش پول ملی نسبت به دلار، بعید نیست که مردم استفاده از چنین رمزارزی را ترجیح دهند. @ ‏PersianGtc پس دولت مجبور است که استفاده از این برنامه را محدود کند تا در جنگ اقتصادی با تلگرام شکست نخورد. در صورت نیاندیشیدن به این امر ممکن است تلگرام اقتصاد ایران را نیز در دست بگیرد. همانطور که الان اینترنت ایران را در دست گرفته است. شاید بهتر باشد بدانید که 60 درصد از پهنای باند کشور را تلگرام اشغال کرده است و اینترنت برای نسل امروز با تلگرام معنی پیدا می کند. @PersianGtc تا قبل از تلگرام مفاهیمی مانند وبلاگ و چت روم و ... برای مردم بسیار آشنا بود. در حالی که اکنون کانال و گروه های تلگرام جای آن را گرفته است. منبع کانال بررسی بد افزارها

با عرضه توکن جدید تلگرام با نام TON مطمئنا کشوری که بیشترین تاثیر را خواهد پذیرفت ایران خواهد بود.
در کشوری که 40 میلیون نفر اپلیکیش تلگرام را نصب کرده اند مطمئنا با عرضه رمزارز آن همگی ممکن است به جای پول ملی از رمزارز تلگرام استفاده کنند. شاید خنده دار باشد که سال بعد در یک مغازه سوپرمارکت در کنار ریال رمزارز TON را نیز قبول کند.
با وضعیت کاهش ارزش پول ملی نسبت به دلار، بعید نیست که مردم استفاده از چنین رمزارزی را ترجیح دهند.
@ ‏PersianGtc
پس دولت مجبور است که استفاده از این برنامه را محدود کند تا در جنگ اقتصادی با تلگرام شکست نخورد. در صورت نیاندیشیدن به این امر ممکن است تلگرام اقتصاد ایران را نیز در دست بگیرد. همانطور که الان اینترنت ایران را در دست گرفته است. شاید بهتر باشد بدانید که 60 درصد از پهنای باند کشور را تلگرام اشغال کرده است و اینترنت برای نسل امروز با تلگرام معنی پیدا می کند.
@PersianGtc
تا قبل از تلگرام مفاهیمی مانند وبلاگ و چت روم و ... برای مردم بسیار آشنا بود. در حالی که اکنون کانال و گروه های تلگرام جای آن را گرفته است.

منبع کانال بررسی بد افزارها