سلام آرشیو گروه قبلی قابل انتقال نیست؟

سلام
آرشیو گروه قبلی قابل انتقال نیست؟
سلام
آرشیو گروه قبلی قابل انتقال نیست؟
سلام
در اولین فرصت تمامی اطلاعات درج شده در گروه قبلی به این گروه انتقال خواهد یافت.
سلام
در اولین فرصت تمامی اطلاعات درج شده در گروه قبلی به این گروه انتقال خواهد یافت.
سپاس
سلام
در اولین فرصت تمامی اطلاعات درج شده در گروه قبلی به این گروه انتقال خواهد یافت.
شاید بشه با تلگرام مکاتبه بشه ببینن حمله اسپمی شده. و برگردونن گروه رو.
شاید بشه با تلگرام مکاتبه بشه ببینن حمله اسپمی شده. و برگردونن گروه رو.
ممنون از پیشنهاد شما
با تلگرام دارم مکاتبه میکنم برای حل این مشکل.
امیدوارم حل بشه