چند اصلاح و عبارت بسيار كاربردي (مبتدي): Avec plaisir اَوِك پلِزيق با كمال ميل @BonjourQuebec Je vous en prie ژُ ووزان پقي خواهش مي كنم @BonjourQuebec Au revoir او قُووآق خداحافظ @BonjourQuebec Je t’aime ! ژُ تِم دوست دارم! @BonjourQuebec

چند اصلاح و عبارت بسيار كاربردي (مبتدي):
Avec plaisir
اَوِك پلِزيق
با كمال ميل
@BonjourQuebec
Je vous en prie
ژُ ووزان پقي
خواهش مي كنم
@BonjourQuebec
Au revoir
او قُووآق
خداحافظ
@BonjourQuebec
Je t’aime !
ژُ تِم
دوست دارم!
@BonjourQuebec