دوستان عزيز فايل صوتي فوق را گوش داده و سعي كنيد كلمات جديد را پياده سازي كنيد. هر شب نمونه سوالات مرتبط با اين كلمات جديد ارائه خواهد شد بهمراه پاسخ (هاي) احتمالي و لازم.

دوستان عزيز فايل صوتي فوق را گوش داده و سعي كنيد كلمات جديد را پياده سازي كنيد. هر شب نمونه سوالات مرتبط با اين كلمات جديد ارائه خواهد شد بهمراه پاسخ (هاي) احتمالي و لازم.