✅سيستم TCS در خودرو چيست ؟ آیا میدانید ڪه اگر پیش روی شما یڪ خیابان با شیبی ملایم قرار داشته باشد و سطح این خیابان ڪاملا پوشیده از یخ یڪدست و صاف در ضمن خبری هم از ستاد برف روبی نباشد امڪان عبور از این خیابان با هیچ تر فندی به جز TCS میسرنیست ؟ @carcitroen وقتی خودرو شما در این وضعیت قرار میگیرد به علت ڪاهش نیروی اصطڪاڪ ،چرخهای متحرڪ شروع به هرزگردی میڪنند در همین لحظه سنسورها این خبر را به واحد ڪنترل میدهند وبلافاصله همزمان با ڪاهش نیروی خروجی دیفرانسیل ، سامانه ABS هم وارد عمل میشود و برروی هر چرخ بطور جداگانه نیروی ترمز مورد نیاز را اعمال میڪند در چنین شرایطی اتومبیل شما، استوارو بدونه هیچ گونه هرزگردی به حرڪت خود ادامه میدهد. @carcitroen

✅سيستم TCS در خودرو چيست ؟

آیا میدانید ڪه اگر پیش روی شما یڪ خیابان با شیبی ملایم قرار داشته باشد و سطح این خیابان ڪاملا پوشیده از یخ یڪدست و صاف در ضمن خبری هم از ستاد برف روبی نباشد امڪان عبور از این خیابان با هیچ تر فندی به جز TCS میسرنیست ؟
@carcitroen
وقتی خودرو شما در این وضعیت قرار میگیرد به علت ڪاهش نیروی اصطڪاڪ ،چرخهای متحرڪ شروع به هرزگردی میڪنند در همین لحظه سنسورها این خبر را به واحد ڪنترل میدهند وبلافاصله همزمان با ڪاهش نیروی خروجی دیفرانسیل ، سامانه ABS هم وارد عمل میشود و برروی هر چرخ بطور جداگانه نیروی ترمز مورد نیاز را اعمال میڪند در چنین شرایطی اتومبیل شما، استوارو بدونه هیچ گونه هرزگردی به حرڪت خود ادامه میدهد. @carcitroen