‌ ‌ ✅نقش ڪاتالیست ڪاتالیزور در ڪارڪرد موتور 🔵 🔵مبدل ڪاتالیست بخشی است ڪه در مسیر خروج دود خودرو و در میانه‌های سیستم اگزوز نصب می شود و وظیفه آن تغییر گازهای آلاینده موتور به گازهای بی‌ضرر است. 🔵 🔵به این ترتیب می‌توان دریافت اصطلاح نادرست بهتر شدن تنفس موتور با برداشتن ڪاتالیست ڪه از سوی بعضی از افراد استفاده می شود اشتباه است چراڪه هوای موتور از طریق هواڪش بالای موتور تامین می شود. 🔵 🔵برداشتن ڪاتالیست می‌تواند در ڪارڪرد موتور و افزایش توان آن تاثیر اندڪی داشته باشد چراڪه هر چه مسیر خروج دود روان‌تر باشد توان ڪمتری از موتور هدر می‌رود. ڪاتالیست در حالت عادی و زمانی ڪه خودرو صفرڪیلومتر است توان بسیار ڪمی را از موتور می‌گیرد چراڪه مسیرهای عبور گازهای آن باز است اما به‌مرور و با گرفتن منافذ آن، مقاومت زیادی در مقابل عبور گازها از خود نشان می‌دهد و به این ترتیب توان موتور از دست می‌رود. در این شرایط باید ڪاتالیست مطابق دستور شرڪت سازنده تعویض شود. 🔵 🔵 متاسفانه در ڪشورمان به دلیل ڪیفیت سوخت این اتفاق خیلی زود رخ می‌دهد ضمن آنڪه مالڪین نیز برای تعویض آن اقدام نمی‌ڪنند و تنها آن را از مدار خارج می‌ڪنند. این ڪار باعث می شود آلایندگی موتور خودرو به شڪل فراوان ای افزایش پیدا ڪند و به همین دلیل انجام آن را توصیه نمی‌ڪنیم اما حذف ڪاتالیست برای موتور خودرو بی‌ضرر است.

‌ ‌ ✅نقش ڪاتالیست ڪاتالیزور در ڪارڪرد موتور

🔵

🔵مبدل ڪاتالیست بخشی است ڪه در مسیر خروج دود خودرو و در میانه‌های سیستم اگزوز نصب می شود و وظیفه آن تغییر گازهای آلاینده موتور به گازهای بی‌ضرر است.
🔵

🔵به این ترتیب می‌توان دریافت اصطلاح نادرست بهتر شدن تنفس موتور با برداشتن ڪاتالیست ڪه از سوی بعضی از افراد استفاده می شود اشتباه است چراڪه هوای موتور از طریق هواڪش بالای موتور تامین می شود.

🔵

🔵برداشتن ڪاتالیست می‌تواند در ڪارڪرد موتور و افزایش توان آن تاثیر اندڪی داشته باشد چراڪه هر چه مسیر خروج دود روان‌تر باشد توان ڪمتری از موتور هدر می‌رود. ڪاتالیست در حالت عادی و زمانی ڪه خودرو صفرڪیلومتر است توان بسیار ڪمی را از موتور می‌گیرد چراڪه مسیرهای عبور گازهای آن باز است اما به‌مرور و با گرفتن منافذ آن، مقاومت زیادی در مقابل عبور گازها از خود نشان می‌دهد و به این ترتیب توان موتور از دست می‌رود. در این شرایط باید ڪاتالیست مطابق دستور شرڪت سازنده تعویض شود.

🔵

🔵 متاسفانه در ڪشورمان به دلیل ڪیفیت سوخت این اتفاق خیلی زود رخ می‌دهد ضمن آنڪه مالڪین نیز برای تعویض آن اقدام نمی‌ڪنند و تنها آن را از مدار خارج می‌ڪنند. این ڪار باعث می شود آلایندگی موتور خودرو به شڪل فراوان ای افزایش پیدا ڪند و به همین دلیل انجام آن را توصیه نمی‌ڪنیم اما حذف ڪاتالیست برای موتور خودرو بی‌ضرر است.