سلام به صبح 🌤 سلام به بیداری 🙌 خدایا بابت قشنگ ترین تکرار که بیداری هست متشکریم 🙏 خدایا بابت قوی ترین قدرت که ایمان هست سپاس گذاریم🙏 خدایا بابت زیبا ترین حس که بخشیدن هست ممنونیم🙏 امروز رو با لبخند و کلی انرژی شروع کن انقدر بخند تا یه روز دنیا به همه ساز ات برقصه 😉 روزتون عالی 💎 #ذکر_روز_سه_شنبه 100 مرتبه 🌹یا الرحم الراحمین🌹

سلام به صبح 🌤
سلام به بیداری 🙌

خدایا بابت قشنگ ترین تکرار که بیداری هست متشکریم 🙏
خدایا بابت قوی ترین قدرت که ایمان هست سپاس گذاریم🙏
خدایا بابت زیبا ترین حس که بخشیدن هست ممنونیم🙏

امروز رو با لبخند و کلی انرژی شروع کن
انقدر بخند تا یه روز دنیا به همه ساز ات برقصه 😉

روزتون عالی 💎

#ذکر_روز_سه_شنبه
100 مرتبه
🌹یا الرحم الراحمین🌹