⁠✅علائم سوختگی واشر سر سیلندر ڪدام‌اند؟ ⁣ ↙️سوختن واشر سرسیلندر در یڪ لحظه و یڪ دقیقه اتفاق نمی‌افتد بلڪه اول آب رادیاتور داغ می‌شود و حرارت افزایش پیدا می‌ڪند و چند دقیقه بعد از رسیدن آمپر به خط قرمز تازه صدمه دیدن واشر شروع می‌شود. ↩️ ⁣گرمای بیش از حد موتور ⁣↩️زدن جوش ڪاذب در رادیاتور ⁣↩️ وجود آب در سرپیستون‌ها ⁣↩️مخلوط شدن آب و روغن ⁣↩️ دیر روشن شدن موتور ⁣↩️ بد ڪار ڪردن موتور ⁣↩️ خروج بخار آب از اگزوز و رنگ روغن موتور تقریباً به صورت شیری رنگ ⁣↩️ كم شدن قدرت و موتور

⁠✅علائم سوختگی واشر سر سیلندر ڪدام‌اند؟

↙️سوختن واشر سرسیلندر در یڪ لحظه و یڪ دقیقه اتفاق نمی‌افتد بلڪه اول آب رادیاتور داغ می‌شود و حرارت افزایش پیدا می‌ڪند و چند دقیقه بعد از رسیدن آمپر به خط قرمز تازه صدمه دیدن واشر شروع می‌شود.↩️ ⁣گرمای بیش از حد موتور
⁣↩️زدن جوش ڪاذب در رادیاتور
⁣↩️ وجود آب در سرپیستون‌ها
⁣↩️مخلوط شدن آب و روغن
⁣↩️ دیر روشن شدن موتور
⁣↩️ بد ڪار ڪردن موتور
⁣↩️ خروج بخار آب از اگزوز و رنگ روغن موتور تقریباً به صورت شیری رنگ
⁣↩️ كم شدن قدرت و موتور