👈 علل جوش آمدن آب رادياتور (داغ شدن موتور) 👇👇👇 ✅ جوش آوردن موتور ✅ پاره شدن تسمه پروانه يا شل بودن آن. ✅ كمي آب رادياتور. ✅ كثيف بودن رادياتور و گرفتگي شيارهاي آن. ✅ كار نكردن واتر پمپ (پمپ آب) ✅ خراب بودن ترموستات. ✅ ناميزاني دلكو. ✅ ناميزاني باد لاستيك. ✅ تازه تعمير بودن موتور يا نو بودن موتور. ✅ بار زياد. ✅ استفاده زياد از دنده‌هاي سنگين. ✅ سربالائي زياد. ✅ ناميزاني سوپاپ‌ها. ✅ عدم تنظيم فاصله پلاتين. ✅ شكستن پره‌هاي پروانه. ✅ کثيف بودن فيلتر هواکش کاربراتور. ✅ خرابي درب رادياتور. ✅ سوراخ بودن رادياتور. ✅ سفت بودن يا کارنکردن سوپاپ‌ها. ✅ سفت بودن چرخ‌ها. ✅ خرابي آب پخش کن واترپمپ. ✅ وزش باد مخالف. ✅ گرفتگي اگزوز دود که عمل تخليه براحتي صورت نمي‌گيرد. ✅ گرفتن لوله خروج بخار آب در رادياتور ✅ گير کردن ترمز يکي از سيلندرهاي چرخ ✅ کثيفي بدنه موتور و ممانعت از تبادل حرارتي خوب

👈 علل جوش آمدن آب رادياتور (داغ شدن موتور)
👇👇👇
✅ جوش آوردن موتور
✅ پاره شدن تسمه پروانه يا شل بودن آن.
✅ كمي آب رادياتور.
✅ كثيف بودن رادياتور و گرفتگي شيارهاي آن.
✅ كار نكردن واتر پمپ (پمپ آب)
✅ خراب بودن ترموستات.
✅ ناميزاني دلكو.
✅ ناميزاني باد لاستيك.
✅ تازه تعمير بودن موتور يا نو بودن موتور.
✅ بار زياد.
✅ استفاده زياد از دنده‌هاي سنگين.
✅ سربالائي زياد.
✅ ناميزاني سوپاپ‌ها.
✅ عدم تنظيم فاصله پلاتين.
✅ شكستن پره‌هاي پروانه.
✅ کثيف بودن فيلتر هواکش کاربراتور.
✅ خرابي درب رادياتور.
✅ سوراخ بودن رادياتور.
✅ سفت بودن يا کارنکردن سوپاپ‌ها.
✅ سفت بودن چرخ‌ها.
✅ خرابي آب پخش کن واترپمپ.
✅ وزش باد مخالف.
✅ گرفتگي اگزوز دود که عمل تخليه براحتي صورت نمي‌گيرد.
✅ گرفتن لوله خروج بخار آب در رادياتور
✅ گير کردن ترمز يکي از سيلندرهاي چرخ
✅ کثيفي بدنه موتور و ممانعت از تبادل حرارتي خوب