از دهم آذر سال 1394 موضوع برنامۀ رادیو معارفم (پرسمان تربیتی خانواده) عوامل افزایش آمار طلاق و راه های پیشگیری از اونه. فردا که دارم بعد از بیش از سه ماه وقفه میرم به برنامه اگه خدا بخواد می خوام هفتاد و یکمین برنامه رو با این موضوع برم. فکر نمی کنم تا به حال توی رسانه نه رادیو و نه تلویزیون با این وسعت درباره عوامل افزایش آمار طلاق برنامه ای پخش شده باشه؛ اما چون برنامه رادیوییه اون طور که باید مخاطب وسیعی نداره. به نظرم رسید فایل های برنامه رو چند روز یه بار بذارم تو کانال. برنامه یکشنبه ها ساعت 4تا پنج و تکرارش دوشنبه ها ساعت ده و ده دقیقه تا یازده پخش می شه. ابتدای برنامه پرسمان حدود ده دقیقه درباره گام های موفقیت در زندگی مشترک حرف می زنم. اگه نظری داشتید برام بفرستید. امشب برنامه اول👇👇

از دهم آذر سال 1394 موضوع برنامۀ رادیو معارفم (پرسمان تربیتی خانواده) عوامل افزایش آمار طلاق و راه های پیشگیری از اونه. فردا که دارم بعد از بیش از سه ماه وقفه میرم به برنامه اگه خدا بخواد می خوام هفتاد و یکمین برنامه رو با این موضوع برم. فکر نمی کنم تا به حال توی رسانه نه رادیو و نه تلویزیون با این وسعت درباره عوامل افزایش آمار طلاق برنامه ای پخش شده باشه؛ اما چون برنامه رادیوییه اون طور که باید مخاطب وسیعی نداره. به نظرم رسید فایل های برنامه رو چند روز یه بار بذارم تو کانال. برنامه یکشنبه ها ساعت 4تا پنج و تکرارش دوشنبه ها ساعت ده و ده دقیقه تا یازده پخش می شه. ابتدای برنامه پرسمان حدود ده دقیقه درباره گام های موفقیت در زندگی مشترک حرف می زنم. اگه نظری داشتید برام بفرستید. امشب برنامه اول👇👇