#همراه_ائمه (علیهم السلام) اگر يقين كرديم، كار تمام است. می خواهد نشان بدهد يا ندهد. ما می خواهيم يك چُرت در اين دنيا بخوابيم. اميدوارم اين يك چُرت را به ياد خدا و با يقين بخوابيم. خواب، نه عبادت. فرمودند: در ماه مبارك رمضان «نَومُكُم فيهِ عِبادَهِ» كسی كه به خدای خودش اعتماد و اطمينان كند، خوابش عبادت است و اين عبادت نه ريا دارد نه سُمعه؛ هيچ آفتی ندارد. پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله) كه سرور اين امّت است فرمود: «من چشمم به خواب می رود، ولی قلبم بيدار است». اميدوارم همه شما هم همين‌طور باشيد. شب‌ها كه می خوابيد يك سوره حتی يك آيه هم كه شده است بخوانيد و بخوابيد. بگذار بدن بيفتد اما روحت زنده باشد، قلبت زنده باشد. #طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی) کتاب یک - مجلس پنجم - صفحه ٦٧ @toobayemohabat
#همراه_ائمه (علیهم السلام)

اگر يقين كرديم، كار تمام است. می خواهد نشان بدهد يا ندهد. ما می خواهيم يك چُرت در اين دنيا بخوابيم. اميدوارم اين يك چُرت را به ياد خدا و با يقين بخوابيم. خواب، نه عبادت. فرمودند: در ماه مبارك رمضان «نَومُكُم فيهِ عِبادَهِ» كسی كه به خدای خودش اعتماد و اطمينان كند، خوابش عبادت است و اين عبادت نه ريا دارد نه سُمعه؛ هيچ آفتی ندارد.
پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله) كه سرور اين امّت است فرمود: «من چشمم به خواب می رود، ولی قلبم بيدار است». اميدوارم همه شما هم همين‌طور باشيد. شب‌ها كه می خوابيد يك سوره حتی يك آيه هم كه شده است بخوانيد و بخوابيد. بگذار بدن بيفتد اما روحت زنده باشد، قلبت زنده باشد.


#طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی)
کتاب یک - مجلس پنجم - صفحه ٦٧

@toobayemohabat