#مهمانِ_دل به وسيله نماز و ذكر و عمل صالح، خانه تميز و مرتب مي‌شود. كم و زياد عمل اهميت ندارد. آنچه مهم است اين است كه بايد بدانی چه می‌كنی و چه می خواهی بكنی. قصد شما اين است كه خانه را تميز كنی تا خوب‌ها به خانه تو بيايند. می خواهی خانه دل را تميز كنی تا خدا تشريف بياورد. ابتدا پيغمبر (صلی الله علیه و آله) و امام (علیه السلام) تشريف مي‌آورند. امام (علیه السلام) كه تشريف آورد، قلب شما ظهور حجّت خداست. حضرت می‌فرمايد من آمدم، خدا هم خواهد آمد؛ هستی مطلق، ظهور صغری و كبری. #طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی) کتاب یک - مجلس پنجم - صفحه ٦٠ @toobayemohabat

#مهمانِ_دل

به وسيله نماز و ذكر و عمل صالح، خانه تميز و مرتب مي‌شود. كم و زياد عمل اهميت ندارد. آنچه مهم است اين است كه بايد بدانی چه می‌كنی و چه می خواهی بكنی. قصد شما اين است كه خانه را تميز كنی تا خوب‌ها به خانه تو بيايند. می خواهی خانه دل را تميز كنی تا خدا تشريف بياورد. ابتدا پيغمبر (صلی الله علیه و آله) و امام (علیه السلام) تشريف مي‌آورند. امام (علیه السلام) كه تشريف آورد، قلب شما ظهور حجّت خداست. حضرت می‌فرمايد من آمدم، خدا هم خواهد آمد؛ هستی مطلق، ظهور صغری و كبری.

#طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی)
کتاب یک - مجلس پنجم - صفحه ٦٠

@toobayemohabat