#مهمانِ_دل اميدوارم در خانه‌هايتان همه سلامت باشيد. خدا نصيبتان نكند كه يك‌وقت در خانه شما اختلاف باشد. بنده ديده‌ام كه وقتي در خانواده اختلاف مي‌شود، بچه‌ها مثل جوجه دور پدر و مادر خود مي‌گردند. گاهي به مادر مي‌گويند تو چيزي نگو و گاهي به پدر. مثل يك ناصح بزرگ. بعضي اوقات هم، پدر و مادر رحمتشان طلوع مي‌كند و به واسطه اين بچه‌ها ساكت مي‌شوند و نزاع مي‌خوابد. در روايت هم آمده است كه وقتي نزاع مي‌شود، ملائكه به سراغ كسي كه هنوز حرفي نزده است مي‌روند و از او مي‌خواهند كه چيزي نگويد. اگر گوش نكرد او را رها مي‌كنند و به سراغ ديگري مي‌روند. بچه‌ها هم همين‌طورند؛ مثل ملائكه، خيلي لطيف و معصوم. خيلي به پدر و مادر التماس مي‌كنند كه ساكت باشند. اگر كسي آنها را در آن حال ببيند مي‌گويد: «فَتَبارَكَ اللهُ اَحسَنُ الخالِقينَ». اميدوارم همه شما، هم ناصح باشيد و هم قبول حق كنيد. #طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی) کتاب یک - مجلس پنجم - صفحه ٥٩ @toobayemohabat
#مهمانِ_دل

اميدوارم در خانه‌هايتان همه سلامت باشيد. خدا نصيبتان نكند كه يك‌وقت در خانه شما اختلاف باشد. بنده ديده‌ام كه وقتي در خانواده اختلاف مي‌شود، بچه‌ها مثل جوجه دور پدر و مادر خود مي‌گردند. گاهي به مادر مي‌گويند تو چيزي نگو و گاهي به پدر. مثل يك ناصح بزرگ. بعضي اوقات هم، پدر و مادر رحمتشان طلوع مي‌كند و به واسطه اين بچه‌ها ساكت مي‌شوند و نزاع مي‌خوابد.

در روايت هم آمده است كه وقتي نزاع مي‌شود، ملائكه به سراغ كسي كه هنوز حرفي نزده است مي‌روند و از او مي‌خواهند كه چيزي نگويد. اگر گوش نكرد او را رها مي‌كنند و به سراغ ديگري مي‌روند. بچه‌ها هم همين‌طورند؛ مثل ملائكه، خيلي لطيف و معصوم. خيلي به پدر و مادر التماس مي‌كنند كه ساكت باشند. اگر كسي آنها را در آن حال ببيند مي‌گويد: «فَتَبارَكَ اللهُ اَحسَنُ الخالِقينَ». اميدوارم همه شما، هم ناصح باشيد و هم قبول حق كنيد.


#طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی)
کتاب یک - مجلس پنجم - صفحه ٥٩

@toobayemohabat