# اَمانگاه_انسان ان‌شاءالله اميدوارم شما كه نيّت‌هايتان پاك است اگر در گذشته از كسی، از پدر، از مادر، از همسر ناراحت شده‌ايد آنها را عفو كنيد. خدا خيلی تلافی می كند. اگر قلبت حاضر نيست اين كار را بكنی، قلبت را نرم كن. دو سه مرتبه استغفار كن. يك دفعه دلت نرم می شود. البته دل‌های شما نرم است، آبدار است، سخت و شقی نيست. اگر ديديد قلبتان الاَن حاضر نيست استغفار كند با زبان استغفار كن، آن‌وقت دلت نرم می شود. حتی ممكن است برايش گريه هم بيفتی، او را دعا هم بكنی. دل زود نرم می شود. دل به ذكر خدا نرم و شفاف می شود. اگر خدای نخواسته مطلب بزرگ بوده و نتوانستی استغفار كنی چند مرتبه با زبان استغفار كن، كم‌كم دلت نرم می شود و می بينی كه راحت شدی. قلبت باز می شود. #طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی) کتاب یک - مجلس چهارم - صفحه ٥٢ و ٥٣ @toobayemohabat

# اَمانگاه_انسان


ان‌شاءالله اميدوارم شما كه نيّت‌هايتان پاك است اگر در گذشته از كسی، از پدر، از مادر، از همسر ناراحت شده‌ايد آنها را عفو كنيد. خدا خيلی تلافی می كند. اگر قلبت حاضر نيست اين كار را بكنی، قلبت را نرم كن. دو سه مرتبه استغفار كن. يك دفعه دلت نرم می شود. البته دل‌های شما نرم است، آبدار است، سخت و شقی نيست. اگر ديديد قلبتان الاَن حاضر نيست استغفار كند با زبان استغفار كن، آن‌وقت دلت نرم می شود. حتی ممكن است برايش گريه هم بيفتی، او را دعا هم بكنی.
دل زود نرم می شود. دل به ذكر خدا نرم و شفاف می شود. اگر خدای نخواسته مطلب بزرگ بوده و نتوانستی استغفار كنی چند مرتبه با زبان استغفار كن، كم‌كم دلت نرم می شود و می بينی كه راحت شدی. قلبت باز می شود.


#طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی)
کتاب یک - مجلس چهارم - صفحه ٥٢ و ٥٣

@toobayemohabat