# چشم_‌پوشي خداوند ستّار است. عيوب را پوشانده است. الاَن هم به من و شما نمی ‌گويد فلانی چه كاره است. ما سرّ اشخاص را نمی توانيم بفهميم. خداوند اذن نداده است. اگر هم علم داشته باشيم بايد چشم را برگردانيم. اين چه كاری است كه چيزهای خوبش را ناديده بگيرد و بدی هايش را ببيند؟ اگر هم خدا چشم كسی را باز كرد چيزهای خوبش را می بيند، می بيند كه طالب ذكر خداست و مايل به بهره‌برداری برای مقصدش است، نه اينكه دنبال عيبش بگرديم. #طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی) کتاب یک - مجلس چهارم - صفحه ٤٨ @toobayemohabat

# چشم_‌پوشي


خداوند ستّار است. عيوب را پوشانده است. الاَن هم به من و شما نمی ‌گويد فلانی چه كاره است. ما سرّ اشخاص را نمی توانيم بفهميم. خداوند اذن نداده است. اگر هم علم داشته باشيم بايد چشم را برگردانيم. اين چه كاری است كه چيزهای خوبش را ناديده بگيرد و بدی هايش را ببيند؟ اگر هم خدا چشم كسی را باز كرد چيزهای خوبش را می بيند، می بيند كه طالب ذكر خداست و مايل به بهره‌برداری برای مقصدش است، نه اينكه دنبال عيبش بگرديم.

#طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی)
کتاب یک - مجلس چهارم - صفحه ٤٨

@toobayemohabat