# گشايش_در_سختي حضرت امير(علیه السلام) فرمود: «هرگاه كسی محزون می شود چيزی از علم‌های سابقش را به همراه ندارد». كسی كه يك عالَم نور ديده است، حال عبادت ديده است، حال قرآن ديده است، فضاهای زيبای نيمه‌های شب را ديده است، الان كه محزون شده است هيچ‌كدام همراه او نيست. چون اگر با او باشد نمی گذارد غم و غصّه بيايد. مثل اينكه كسی چهل سال نخست وزير باشد و روزی به او بگويند بايد بروی! از آن چهل سال چيزی به همراه ندارد. به خاطر اينكه به او گفته‌اند بايد برود از غصّه زانو به بغل گرفته است. راه خدا هم همين‌طور است. #طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی) کتاب یک - مجلس سوم - صفحه ٤٤ @toobayemohabat
# گشايش_در_سختي


حضرت امير(علیه السلام) فرمود: «هرگاه كسی محزون می شود چيزی از علم‌های سابقش را به همراه ندارد». كسی كه يك عالَم نور ديده است، حال عبادت ديده است، حال قرآن ديده است، فضاهای زيبای نيمه‌های شب را ديده است، الان كه محزون شده است هيچ‌كدام همراه او نيست. چون اگر با او باشد نمی گذارد غم و غصّه بيايد. مثل اينكه كسی چهل سال نخست وزير باشد و روزی به او بگويند بايد بروی! از آن چهل سال چيزی به همراه ندارد. به خاطر اينكه به او گفته‌اند بايد برود از غصّه زانو به بغل گرفته است. راه خدا هم همين‌طور است.


#طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی)
کتاب یک - مجلس سوم - صفحه ٤٤

@toobayemohabat