#درهاي_بهشت_و_دوزخ مؤمن بعضي اوقات يخ مي‌كند، دلش مي خواهد گرم شود. جهنّم براي گرم شدن كساني است كه مبتدي هستند. بهشت خيلي خنك است. اين‌قدر خنك است كه اگر آتش‌هاي دنيا و آسمان و زمين و قيامت بر سر آن ريخته شود داغ نمي‌شود. از مؤمن معلوم مي‌شود كه بهشت چقدر خنك است. همه آتش‌ها را خاموش مي‌كند. اصلا آتش مي‌ترسد نزديك او شود. از اينجاست كه خدا مي‌گويد :«بَردآوَ سَلامآ عَلي اِبراهيمَ»؛ بَرد و سلام باش. نه بَردي كه دخل حضرت ابراهيم را بياورد و او را از بين ببرد. اهل آخرت خنك و لطيف‌اند. مزاج خنك خيلي آرامش دارد. سردِ سلامت است. مي‌گويند مستحب است آب غسل ميّت سرد باشد. در احكام اسراري خوابيده است. لذا به عنوان مستحب فرمود. چيزهاي بزرگِ قيمتي را به عنوان مستحب ذكر كرده‌اند. آب دنيا براي ميّت خيلي داغ است. ان‌شاءالله شما نَشُسته پاك باشيد. #طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی) کتاب یک - مجلس دوم - صفحه ٤١ , ٤٢ @toobayemohabat

#درهاي_بهشت_و_دوزخ


مؤمن بعضي اوقات يخ مي‌كند، دلش مي خواهد گرم شود. جهنّم براي گرم شدن كساني است كه مبتدي هستند. بهشت خيلي خنك است. اين‌قدر خنك است كه اگر آتش‌هاي دنيا و آسمان و زمين و قيامت بر سر آن ريخته شود داغ نمي‌شود. از مؤمن معلوم مي‌شود كه بهشت چقدر خنك است. همه آتش‌ها را خاموش مي‌كند. اصلا آتش مي‌ترسد نزديك او شود. از اينجاست كه خدا مي‌گويد :«بَردآوَ سَلامآ عَلي اِبراهيمَ»؛ بَرد و سلام باش. نه بَردي كه دخل حضرت ابراهيم را بياورد و او را از بين ببرد.
اهل آخرت خنك و لطيف‌اند. مزاج خنك خيلي آرامش دارد. سردِ سلامت است. مي‌گويند مستحب است آب غسل ميّت سرد باشد. در احكام اسراري خوابيده است. لذا به عنوان مستحب فرمود. چيزهاي بزرگِ قيمتي را به عنوان مستحب ذكر كرده‌اند. آب دنيا براي ميّت خيلي داغ است. ان‌شاءالله شما نَشُسته پاك باشيد.


#طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی)
کتاب یک - مجلس دوم - صفحه ٤١ , ٤٢

@toobayemohabat