#درهاي_بهشت_و_دوزخ يكی ديگر از درهای بهشت، سامعه است. كلام‌های شيرين خدا را با آن گوش می دهيد و استفاده می كنيد. ذائقه انسان هم يكی از درهای بهشت است. وقتی ذكر محمّد و آل محمّد(صلی الله علیه و آله) را می كنی لذّت می بری. پنج حس انسان با دو قوّه شهوت و غضب، هفت درِ بهشت است. اميدوارم كه شهوت و ميل انسان هم در ذكر خدا باشد. عقل انسان هم خودش يكی از درهای بهشت است. اگر عقل نباشد، همين هفت در، هفت درِ جهنّم را تشكيل می دهند. چون عقل آنها را به كنترل خود در می آورد درهای بهشت‌اند والاّ درهای جهنّم هستند. با قوّه لامسه با بندگان خدا مصافحه می كني، سادات را می بوسی و لذّت می بری. اينها راه خداست. باصره هم همين‌طور. با آن به سادات نگاه می كنی الطاف خدا را می بينی و لذّت می بری. گوش انسان صدای خوب را می شنود. ندای حق و كلام خوبان را می شنود. اين درِ بهشت است و بر خلاف اين، درِ جهنّم است. #طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی) کتاب یک - مجلس دوم - صفحه ٤٠ @toobayemohabat

#درهاي_بهشت_و_دوزخ


يكی ديگر از درهای بهشت، سامعه است. كلام‌های شيرين خدا را با آن گوش می دهيد و استفاده می كنيد. ذائقه انسان هم يكی از درهای بهشت است. وقتی ذكر محمّد و آل محمّد(صلی الله علیه و آله) را می كنی لذّت می بری. پنج حس انسان با دو قوّه شهوت و غضب، هفت درِ بهشت است. اميدوارم كه شهوت و ميل انسان هم در ذكر خدا باشد. عقل انسان هم خودش يكی از درهای بهشت است.
اگر عقل نباشد، همين هفت در، هفت درِ جهنّم را تشكيل می دهند. چون عقل آنها را به كنترل خود در می آورد درهای بهشت‌اند والاّ درهای جهنّم هستند. با قوّه لامسه با بندگان خدا مصافحه می كني، سادات را می بوسی و لذّت می بری. اينها راه خداست. باصره هم همين‌طور. با آن به سادات نگاه می كنی الطاف خدا را می بينی و لذّت می بری. گوش انسان صدای خوب را می شنود. ندای حق و كلام خوبان را می شنود. اين درِ بهشت است و بر خلاف اين، درِ جهنّم است.


#طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی)
کتاب یک - مجلس دوم - صفحه ٤٠

@toobayemohabat