#قیمت_انسان خداوند انسان را به قاعده آفريده است و فرموده است تمام ماسوا را برای تو خلق كردم و تو را برای خودم آفريدم . اين قيمت انسان است. چرا انسان عبد غير خدا شود و خود را ذليل كند؟! «وَاصطَنَعتُكَ لِنَفسي»؛ تو را برای خودم آفريدم. يعنی برای صفات و اخلاق و كردار خودم. تو را هم اخلاق خود گرداندم. عبد دنيا نباشيد، عبد آخرت باشيد! مولا اميرالمؤمنين(علیه السلام) فرمود :«اَلدُّنيا وَ الاخِرَهَ هُما ضَرَّتانِ وَ هُما بِمَنزِلَهِ المَشرِقِ وَالمَغرِبِ»؛ يعنی دنيا و آخرت هوو هستند، اگر كسی عبد يكی باشد عبد ديگری نمی شود. #طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی) کتاب یک - مجلس دوم - صفحه ٣٦ @toobayemohabat

#قیمت_انسان

خداوند انسان را به قاعده آفريده است و فرموده است تمام ماسوا را برای تو خلق كردم و تو را برای خودم آفريدم . اين قيمت انسان است. چرا انسان عبد غير خدا شود و خود را ذليل كند؟! «وَاصطَنَعتُكَ لِنَفسي»؛ تو را برای خودم آفريدم. يعنی برای صفات و اخلاق و كردار خودم. تو را هم اخلاق خود گرداندم.
عبد دنيا نباشيد، عبد آخرت باشيد! مولا اميرالمؤمنين(علیه السلام) فرمود :«اَلدُّنيا وَ الاخِرَهَ هُما ضَرَّتانِ وَ هُما بِمَنزِلَهِ المَشرِقِ وَالمَغرِبِ»؛ يعنی دنيا و آخرت هوو هستند، اگر كسی عبد يكی باشد عبد ديگری نمی شود.#طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی)
کتاب یک - مجلس دوم - صفحه ٣٦

@toobayemohabat