#هنر_ادب علی(علیه السلام) فرمود: «مَن رَءاني رَأَي الحَقَّ»؛ هر كه مرا ببيند حق را ديده است. علی جوهر حقيقت را آشكار كرد. نفرمود «مَن سَمِع كَلامي» يا «قَرَأَحَديثي». در صورتی كه در كلامشان خودشان پيدا هستند. اساس، «مَن رَءاني» است. بعد كلمات هم در آن هست. اصلاً صاحب كلام در خود كلام هست. هر هنرمندی در هنرش هست، هر صنعت‌كاری در صنعتش هست. يك در، نجّار را نشان می دهد. هركس يك نقّاشی را ببيند نقّاش را نگاه می ‌كند. نقش را نگاه نمی ‌كند، نقّاش را می بيند. می گويد ببين چه كرده است! نقش را می بيند و حواسش به نقّاش می رود. علی را نگاه می كند و حق را می بيند. #طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعيل دولابي) کتاب یک - مجلس اول - صفحه ٣٠ @toobayemohabat

#هنر_ادب

علی(علیه السلام) فرمود: «مَن رَءاني رَأَي الحَقَّ»؛ هر كه مرا ببيند حق را ديده است.
علی جوهر حقيقت را آشكار كرد. نفرمود «مَن سَمِع كَلامي» يا «قَرَأَحَديثي». در صورتی كه در كلامشان خودشان پيدا هستند. اساس، «مَن رَءاني» است. بعد كلمات هم در آن هست.
اصلاً صاحب كلام در خود كلام هست. هر هنرمندی در هنرش هست، هر صنعت‌كاری در صنعتش هست. يك در، نجّار را نشان می دهد. هركس يك نقّاشی را ببيند نقّاش را نگاه می ‌كند. نقش را نگاه نمی ‌كند، نقّاش را می بيند. می گويد ببين چه كرده است! نقش را می بيند و حواسش به نقّاش می رود. علی را نگاه می كند و حق را می بيند.


#طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعيل دولابي)
کتاب یک - مجلس اول - صفحه ٣٠

@toobayemohabat