سلام گروه زندگي در كانادا لطفا مطرح كنيد

سلام گروه زندگي در كانادا لطفا مطرح كنيد
سلام گروه زندگي در كانادا لطفا مطرح كنيد
ممنون از راهنمایی
مطرح نمودم ولی هنوز کسی پیدا نشده راهنمایی کنه...
ممنون از راهنمایی
مطرح نمودم ولی هنوز کسی پیدا نشده راهنمایی کنه...
خيلي ممنون، لطف كنيد سوالات هر گروه رو فقط در گروه مرتبطش مطرح كنيد كه نظم گروه ها حفظ شود🙏🏻🌺