سلام میخاستم بدونم برای express entry برای زبان دوم بعد انگلیسی حتما باید برای فرانسه ازمونTEFبدیم یا TCF هم قبول میکنن؟

سلام میخاستم بدونم برای express entry برای زبان دوم بعد انگلیسی حتما باید برای فرانسه ازمونTEFبدیم یا TCF هم قبول میکنن؟
سلام میخاستم بدونم برای express entry برای زبان دوم بعد انگلیسی حتما باید برای فرانسه ازمونTEFبدیم یا TCF هم قبول میکنن؟
سلام. برای express entry فقط TEF قابل قبوله