با سلام و احترام خواستم سوال کنم اگر در مدتی که با ویزای موقت کانادا هستیم درخواست PR یا express entry بدیم آیا مشكلى پیش نمیاد از نظر دولت کانادا؟

با سلام و احترام
خواستم سوال کنم اگر در مدتی که با ویزای موقت کانادا هستیم درخواست PR یا express entry بدیم آیا مشكلى پیش نمیاد از نظر دولت کانادا؟
با سلام و احترام
خواستم سوال کنم اگر در مدتی که با ویزای موقت کانادا هستیم درخواست PR یا express entry بدیم آیا مشكلى پیش نمیاد از نظر دولت کانادا؟
سلام. خیر به هیچ وجه. مشکلی نداره