سلام بله حتما الان ادیت می کنم با اجازتون دو تا پاورپویت می فرستم ببینید اگه خوبه ازش استفاده کنید

سلام بله حتما الان ادیت می کنم
با اجازتون دو تا پاورپویت می فرستم ببینید اگه خوبه ازش استفاده کنید