🌿🌿 💠 #پای_مرغ 🐔 آیا میدانستید پای مرغ ۱۵ برابر سنجد کلسیم دارد 🐓 پای مرغ اگر مداوم مصرف شود میتواند آرتروز یا همان پوکی استخوان را درمان کند . 🐔 پای مرغ راشیتیسم یا همان نرمی استخوان را درمان می کند . 🐓 پای مرغ از دچار شدن به دیسک کمر تا حدودی جلوگیری میکند . 🐔 پای مرغ تا حد بسیار زیادی از خراب شدن دندان ها جلوگیری میکند 🔴 نکته 👈🏻 جذب کلسیم مستلزم وجود پتاسیم است و خرما بسیار عالی میباشد روزی ۴ الی ۶ عدد 👈🏻 یک ساعت قبل تا ۳ ساعت بعد از خوردن پای مرغ به هیچ عنوان نوشابه ، چای و قهوه نخورید بهتر است چیزی نخورید ! 👈🏻 پای مرغ به دلیل نداشتن گوشت ، هورمون های تزریقی به آن اثر نمیکند .

🌿🌿
💠 #پای_مرغ


🐔 آیا میدانستید پای مرغ ۱۵ برابر سنجد کلسیم دارد

🐓 پای مرغ اگر مداوم مصرف شود میتواند آرتروز یا همان پوکی استخوان را درمان کند .

🐔 پای مرغ راشیتیسم یا همان نرمی استخوان را درمان می کند .

🐓 پای مرغ از دچار شدن به دیسک کمر تا حدودی جلوگیری میکند .

🐔 پای مرغ تا حد بسیار زیادی از خراب شدن دندان ها جلوگیری میکند

🔴 نکته
👈🏻 جذب کلسیم مستلزم وجود پتاسیم است و خرما بسیار عالی میباشد روزی ۴ الی ۶ عدد

👈🏻 یک ساعت قبل تا ۳ ساعت بعد از خوردن پای مرغ به هیچ عنوان نوشابه ، چای و قهوه نخورید بهتر است چیزی نخورید !

👈🏻 پای مرغ به دلیل نداشتن گوشت ، هورمون های تزریقی به آن اثر نمیکند .