دوستان عزیز یکی از دوستان اعلام داشتن که در بیمارستان رجایی متاسفانه فقط عیدی رو پرداخت کردند که دولت تعیین کرده بود اما دوستان دیگری در بیمارستان های دیگر همان قانون ۱/۵ برابر حقوق پایه رو هم دریافت کردن،آیا کس دیگری هم ازین مشکلات در محل های کاریشان دارن؟

دوستان عزیز یکی از دوستان اعلام داشتن که در بیمارستان رجایی متاسفانه فقط عیدی رو پرداخت کردند که دولت تعیین کرده بود اما دوستان دیگری در بیمارستان های دیگر همان قانون ۱/۵ برابر حقوق پایه رو هم دریافت کردن،آیا کس دیگری هم ازین مشکلات در محل های کاریشان دارن؟
دوستان عزیز یکی از دوستان اعلام داشتن که در بیمارستان رجایی متاسفانه فقط عیدی رو پرداخت کردند که دولت تعیین کرده بود اما دوستان دیگری در بیمارستان های دیگر همان قانون ۱/۵ برابر حقوق پایه رو هم دریافت کردن،آیا کس دیگری هم ازین مشکلات در محل های کاریشان دارن؟
بله درسته ما ۸۵۰ عیدی گرفتیم
بله درسته ما ۸۵۰ عیدی گرفتیم
شما کجا مشغولید؟؟
شما کجا مشغولید؟؟
رجایی
دوستان عزیز یکی از دوستان اعلام داشتن که در بیمارستان رجایی متاسفانه فقط عیدی رو پرداخت کردند که دولت تعیین کرده بود اما دوستان دیگری در بیمارستان های دیگر همان قانون ۱/۵ برابر حقوق پایه رو هم دریافت کردن،آیا کس دیگری هم ازین مشکلات در محل های کاریشان دارن؟
متاسفانه همين طوره
متاسفانه همين طوره
😔😔
😔😔
بيمارستان رجايي هستم
بيمارستان رجايي هستم
واقعا متاسفم براشون اما قول میدم اوضاع تمام پرستاران کشور عوض بشه من شخصا قول میدم
واقعا متاسفم براشون اما قول میدم اوضاع تمام پرستاران کشور عوض بشه من شخصا قول میدم
در حال حاضر اون چیزی که حق پرسنل رجایی هستش پرداخت نشده ما چطوری پیگیری کنیم که به حق و حقوقمون برسیم
در حال حاضر اون چیزی که حق پرسنل رجایی هستش پرداخت نشده ما چطوری پیگیری کنیم که به حق و حقوقمون برسیم
👌
در حال حاضر اون چیزی که حق پرسنل رجایی هستش پرداخت نشده ما چطوری پیگیری کنیم که به حق و حقوقمون برسیم
همگی یک نامه جامع و کامل باید بنویسید که پاش وایسید و رو نوشتش رو برای معاونت درمان،معاونت پرستاری خانم دکتر حضرتی و ... بزنید
دوستان عزیز یکی از دوستان اعلام داشتن که در بیمارستان رجایی متاسفانه فقط عیدی رو پرداخت کردند که دولت تعیین کرده بود اما دوستان دیگری در بیمارستان های دیگر همان قانون ۱/۵ برابر حقوق پایه رو هم دریافت کردن،آیا کس دیگری هم ازین مشکلات در محل های کاریشان دارن؟
بله رجايي معادل ١ پايه حقوق عيدي به پرستارهاش داده
بله رجايي معادل ١ پايه حقوق عيدي به پرستارهاش داده
متاسفم واقعا برای مسئولینش
متاسفم واقعا برای مسئولینش
میشه راه حلی اعلام کنید در حال حاضر چه باید کرد؟
میشه راه حلی اعلام کنید در حال حاضر چه باید کرد؟
تنها راهش اعتراض به وضع موجود هستش،اما عموما تجربه ثابت کرده که همه نمیان تیم شن وگرنه من به عنوان مالک یه بیمارستان میترسم اگر در یک ماه حدود ۱۰۰تا پرستارمو از دست بدم