#چگونه_یک_اورژانسی_باشیم #مشکلات_قلبی مهم ترین علامت و شکایت در بیماران قلبی درد قفسه سینه است البته درد قلبی فقط درد قفسه سینه نیست و دردهای دیگه ام میتونه نشونه از مشکلات قلبی باشه مثل: 🛑محل درد یا ناراحتی قلبی میتونه از ناحیه فک تحتانی تا بالای ناف و درگیر کنه البته هر درد بالای نافی الزاما قلبی نیست با وجود یک سری از ریسک فاکتور ها مثل تاریخچه بیماری، سن،هیستوری خانوادگی، چاقی مصرف سیگار و... احتمال قلبی بودن این درد بیشتر میشود و حتما باید مورد بررسی قرار بگیرد 🛑درد و احساس ناراحتی در دو دست(حتما باید کتف دست را درگیر کرده باشد) 🛑 پشت و گردن و کمر نیز در موارد قلبی قرار می گیرند. 🔴نوع ناراحتی یا درد نیز فاکتور مهمی است که شامل موارد زیر است: ✅فشارنده (پراهمیت و شایع) ✅پاره کننده ✅خرد کننده ✅احساس سنگینی (پراهمیت و شایع) ✅ سوزشی (پراهمیت و شایع) ✅پُری سر دل 🔴 در بیماران قلبی ممکن است تنفس هم درگیر کند نشانه های دیسترس تنفسی: ✔️صدادار شدن تنفس ✔️بیقراری شدید ✔️ناتوانی در تکلم ✔️ناتوانی در بلع بزاق 🔴مشکلات قلبی عموما همراه با یکسری از علایم نیز هست که شامل: ☑️ تهوع یا استفراغ ☑️عرق سرد ☑️فینت باغش گذرا ☑️سیاهی رفتن چشم ☑️بادگلو ☑️تپش قلب 🔴ناراحتی قلبی عموما با فعالیت شدیدتر و بااستراحت اندکی بهبود میابد 💢💢اقداماتی که در بیماران با مشکلات قلبی باید انجام داد 🔵در صورت تشخیص مشکل قلبی حتما با ۱۱۵ تماس بگیرید 🔵 بیمار را آرام نگه دارید. 🔵لباس های تنگ سر و گردن بیمار را آزاد کنید. 🔵اجازه هیچ گونه فعالیت اضافه ای را به بیمار ندهید و محیط را برای او آرام کنید . 🔵در صورت عدم وجود خونریزی فعال در دو هفته گذشته، به خصوص خونریزی گوارشی؛ (منس جزو موارد خونریزی فعال محسوب نمیشود) می تواند آسپیرین مصرف نماید. ✅در صورتی که در بانوان باردار تمامی کنتراندیکاسیون های آسپیرین رد شد ممنوعیتی برای استفاده وجود ندارد. بیمار می تواند با دستور زیر قرص آسپیرین را بجوَد : قرص 80 میلی گرم ........................ 2 عدد قرص 100 میلی گرم ..................... 2 عدد قرص 325 میلی گرم ..................... 1 عدد 💢آسپرین باید حتما جویده شود💢

#چگونه_یک_اورژانسی_باشیم
#مشکلات_قلبی
مهم ترین علامت و شکایت در بیماران قلبی درد قفسه سینه است البته درد قلبی فقط درد قفسه سینه نیست و دردهای دیگه ام میتونه نشونه از مشکلات قلبی باشه مثل:
🛑محل درد یا ناراحتی قلبی میتونه از ناحیه فک تحتانی تا بالای ناف و درگیر کنه
البته هر درد بالای نافی الزاما قلبی نیست با وجود یک سری از ریسک فاکتور ها مثل تاریخچه بیماری، سن،هیستوری خانوادگی، چاقی مصرف سیگار و... احتمال قلبی بودن این درد بیشتر میشود و حتما باید مورد بررسی قرار بگیرد
🛑درد و احساس ناراحتی در دو دست(حتما باید کتف دست را درگیر کرده باشد)
🛑 پشت و گردن و کمر
نیز در موارد قلبی قرار می گیرند.
🔴نوع ناراحتی یا درد نیز فاکتور مهمی است که شامل موارد زیر است:
✅فشارنده (پراهمیت و شایع)
✅پاره کننده
✅خرد کننده
✅احساس سنگینی (پراهمیت و شایع)
✅ سوزشی (پراهمیت و شایع)
✅پُری سر دل
🔴 در بیماران قلبی ممکن است تنفس هم درگیر کند
نشانه های دیسترس تنفسی:
✔️صدادار شدن تنفس
✔️بیقراری شدید
✔️ناتوانی در تکلم
✔️ناتوانی در بلع بزاق
🔴مشکلات قلبی عموما همراه با یکسری از علایم نیز هست که شامل:
☑️ تهوع یا استفراغ
☑️عرق سرد
☑️فینت باغش گذرا
☑️سیاهی رفتن چشم
☑️بادگلو
☑️تپش قلب
🔴ناراحتی قلبی عموما با فعالیت شدیدتر و بااستراحت اندکی بهبود میابد
💢💢اقداماتی که در بیماران با مشکلات قلبی باید انجام داد
🔵در صورت تشخیص مشکل قلبی حتما با ۱۱۵ تماس بگیرید
🔵 بیمار را آرام نگه دارید.
🔵لباس های تنگ سر و گردن بیمار را آزاد کنید.
🔵اجازه هیچ گونه فعالیت اضافه ای را به بیمار ندهید و محیط را برای او آرام کنید .
🔵در صورت عدم وجود خونریزی فعال در دو هفته گذشته، به خصوص خونریزی گوارشی؛
(منس جزو موارد خونریزی فعال محسوب نمیشود) می تواند آسپیرین مصرف
نماید.
✅در صورتی که در بانوان باردار تمامی کنتراندیکاسیون های آسپیرین رد شد ممنوعیتی برای استفاده وجود ندارد.
بیمار می تواند با دستور زیر قرص آسپیرین را بجوَد :
قرص 80 میلی گرم ........................ 2 عدد
قرص 100 میلی گرم ..................... 2 عدد
قرص 325 میلی گرم ..................... 1 عدد
💢آسپرین باید حتما جویده شود💢