زیتون دارای خواص ضدالتهابی و آنتی‌اکسیدانی است از این‌رو روش بالقوه‌ای برای پیشگیری از سرطان است! زیتون می‌تواند چرخه‌ی زندگی سلول‌های سرطانی را در پستان،روده‌ی بزرگ و معدهرا مختل کند! @Dr_Sallama

زیتون دارای خواص ضدالتهابی و آنتی‌اکسیدانی است
از این‌رو روش بالقوه‌ای برای پیشگیری از سرطان است!
 زیتون می‌تواند چرخه‌ی زندگی سلول‌های سرطانی را در پستان،روده‌ی بزرگ و معدهرا مختل کند!
 @Dr_Sallama
زیتون دارای خواص ضدالتهابی و آنتی‌اکسیدانی است
از این‌رو روش بالقوه‌ای برای پیشگیری از سرطان است!
زیتون می‌تواند چرخه‌ی زندگی سلول‌های سرطانی را در پستان،روده‌ی بزرگ و معدهرا مختل کند!
@Dr_Sallama