goo.gl/9AJG6c ستونی از نور خورشید بر فراز نروژ وقتی هوا سرد و مرطوب است کریستال های یخی به وجود می آید،معمولا این کریستال ها قبل از رسیدن به زمین بخار می شوند ولی اگر هوا دمایش زیر صفر باشد این کریستال ها می توانند در نزدیکی سطح زمین شکل بگیرند که به آن مه کریستال گفته می شود. در این هنگام وقتی خورشید در حال غروب کردن یا طلوع کردن است و کریستال ها در ارتفاع زیادی قرار دارند،نور خورشید به آنها برخورد می کند و این ذرات، می توانند نور خورشید را به شکل ستون بازتاب دهند. در واقع نور خورشید به وسیله کریستال‌هایی که بطور مناسب و درستی در راستای هم قرار گرفته‌اند، بازتاب می‌شود و "ستون خورشیدی" را به وجود می‌آورد. این ستون ها ممکن است در هر جایی از کرۀ زمین دیده شود که البته باید هوای سردی بر آن حاکم باشد. علاوه بر نور خورشید چراغ های یک شهر نیز می توانند این پدیده را به وجود آورند که به ستون های نور موسومند. البته نور ماه نیز می تواند چنین پدیده ایی را ایجاد کند. نویسنده: محمد جواد نوروزی/ سایت بیگ بنگ مطالب علمی- نجومی: bigbangpage.com 🆔 @big_bangpage
goo.gl/9AJG6c

ستونی از نور خورشید بر فراز نروژ

وقتی هوا سرد و مرطوب است کریستال های یخی به وجود می آید،معمولا این کریستال ها قبل از رسیدن به زمین بخار می شوند ولی اگر هوا دمایش زیر صفر باشد این کریستال ها می توانند در نزدیکی سطح زمین شکل بگیرند که به آن مه کریستال گفته می شود. در این هنگام وقتی خورشید در حال غروب کردن یا طلوع کردن است و کریستال ها در ارتفاع زیادی قرار دارند،نور خورشید به آنها برخورد می کند و این ذرات، می توانند نور خورشید را به شکل ستون بازتاب دهند.

در واقع نور خورشید به وسیله کریستال‌هایی که بطور مناسب و درستی در راستای هم قرار گرفته‌اند، بازتاب می‌شود و "ستون خورشیدی" را به وجود می‌آورد. این ستون ها ممکن است در هر جایی از کرۀ زمین دیده شود که البته باید هوای سردی بر آن حاکم باشد. علاوه بر نور خورشید چراغ های یک شهر نیز می توانند این پدیده را به وجود آورند که به ستون های نور موسومند. البته نور ماه نیز می تواند چنین پدیده ایی را ایجاد کند.

نویسنده: محمد جواد نوروزی/ سایت بیگ بنگ

مطالب علمی- نجومی:
bigbangpage.com

🆔 @big_bangpage