goo.gl/scGAFq دانشمند هندی یک سیاره فراخورشیدی کشف کرد! 🔸یک دانشمند هندی موفق به کشف یک سیاره فراخورشیدی شده است که در فاصله ۶۰۰ سال نوری از زمین قرار دارد و به دور ستارۀ خورشید مانندی می چرخد. این سیاره EPIC 211945201b یا K2-236b نام دارد و ۲۷ برابر بزرگتر از زمین است. 🔹این یافته، هند را در زمره معدود کشورهایی قرار می دهد که وجود یک سیاره در بیرون از منظومه شمسی را تایید کرده است. خودِ سیاره‌های فراخورشیدی، دیگر اجرام نادری به شمار نمی روند و محققان وجود ۳۷۸۶ مورد از آنها را تایید کرده‌اند. تلسکوپ فضایی کپلر ناسا قسمت اعظم آنها را شناسایی و تایید کرده است. 🔸تیمِ تحت رهبری «آبیجیت چاکرابورتی» از آزمایشگاه تحقیقات فیزیک(PRL) این کشف را انجام دادند. آنها یک سال و نیم در رصدخانه گوروشیکارِ آزمایشگاه PRL هند صرف کرده و به مطالعه تغییرات نوری ستاره میزبان پرداختند. این تیم تحقیق چنین گزارش داد: «ما شواهدی قوی از یک سیاره فراخورشیدی در اطراف ستارۀ EPIC 211945201 بدست آوردیم و ماهیت سیاره‌ای آن را تایید می کنیم.» 🔹جرم سیارۀ EPIC 211945201b تقریبا ۲۷ برابر جرم زمین است و تخمین ها نشان می دهد که شعاع آن هم تقریبا ۶ برابر زمین است. این سیاره به دور یک ستاره خورشید مانند می چرخد که در فاصله ۶۰۰ سال نوری از زمین واقع شده است. در مقایسه با فاصله زمین نسبت خورشید، هفت برابر به ستاره خود نزدیکتر است، یعنی یک سال در آنجا تنها ۱۹٫۵ روز طول می کشد. افزون بر این، دمای سطحی این سیاره ۶۰۰ درجه سلسیوس می باشد. مهمتر اینکه، این اکتشاف می تواند به دانشمندان کمک کند تا بفهمند این نوع سیاره ها چطور در فاصله‌ای بسیار نزدیک به ستاره‌شان رشد و تکامل پیدا می کنند... جزئیات بیشتر: bigbangpage.com/?p=76809 ترجمه: منصور نقی لو/ سایت بیگ بنگ 🆔 @big_bangpage
goo.gl/scGAFq

دانشمند هندی یک سیاره فراخورشیدی کشف کرد!

🔸یک دانشمند هندی موفق به کشف یک سیاره فراخورشیدی شده است که در فاصله ۶۰۰ سال نوری از زمین قرار دارد و به دور ستارۀ خورشید مانندی می چرخد. این سیاره EPIC 211945201b یا K2-236b نام دارد و ۲۷ برابر بزرگتر از زمین است.

🔹این یافته، هند را در زمره معدود کشورهایی قرار می دهد که وجود یک سیاره در بیرون از منظومه شمسی را تایید کرده است. خودِ سیاره‌های فراخورشیدی، دیگر اجرام نادری به شمار نمی روند و محققان وجود ۳۷۸۶ مورد از آنها را تایید کرده‌اند. تلسکوپ فضایی کپلر ناسا قسمت اعظم آنها را شناسایی و تایید کرده است.

🔸تیمِ تحت رهبری «آبیجیت چاکرابورتی» از آزمایشگاه تحقیقات فیزیک(PRL) این کشف را انجام دادند. آنها یک سال و نیم در رصدخانه گوروشیکارِ آزمایشگاه PRL هند صرف کرده و به مطالعه تغییرات نوری ستاره میزبان پرداختند. این تیم تحقیق چنین گزارش داد: «ما شواهدی قوی از یک سیاره فراخورشیدی در اطراف ستارۀ EPIC 211945201 بدست آوردیم و ماهیت سیاره‌ای آن را تایید می کنیم.»

🔹جرم سیارۀ EPIC 211945201b تقریبا ۲۷ برابر جرم زمین است و تخمین ها نشان می دهد که شعاع آن هم تقریبا ۶ برابر زمین است. این سیاره به دور یک ستاره خورشید مانند می چرخد که در فاصله ۶۰۰ سال نوری از زمین واقع شده است. در مقایسه با فاصله زمین نسبت خورشید، هفت برابر به ستاره خود نزدیکتر است، یعنی یک سال در آنجا تنها ۱۹٫۵ روز طول می کشد. افزون بر این، دمای سطحی این سیاره ۶۰۰ درجه سلسیوس می باشد. مهمتر اینکه، این اکتشاف می تواند به دانشمندان کمک کند تا بفهمند این نوع سیاره ها چطور در فاصله‌ای بسیار نزدیک به ستاره‌شان رشد و تکامل پیدا می کنند...

جزئیات بیشتر:
bigbangpage.com/?p=76809

ترجمه: منصور نقی لو/ سایت بیگ بنگ

🆔 @big_bangpage