goo.gl/4rbZSm بررسی شکل ِ صورت نئاندرتال‌ها 🔸چرا نئاندرتال‌ها صورت‌های بزرگ، کشیده، و کمانی شکل همراه با بینی‌های بزرگ و پهن و ابروهای پهن و پرپشتی داشتند؟ یک پژوهش جدید نشان می دهد که ساختار صورت نئاندرتال‌ها به آنها کمک می کرد تا بتوانند مقدار بیشتری اکسیژن به درون بدن خود بکشند. 🔹این پژوهش –که شامل اولین بازسازی کامل جمجمه نئاندرتال‌ها با استفاده از الگوی مدل‌سازی ۳ بعدی کامپیوتری است – میگوید که ساختار صورت آنها برای یک سبک زندگی بسیار فعال شکل گرفته است. مدلها نشان می دهد که بینی‌های بزرگ و مسیر دماغی پهن به نئاندرتال‌ها اجازه میداد که مقدار زیادی اکسیژن را در درون و بیرون شش‌هایشان داشته باشند. استیفن رو، پژوهشگر راهنما، استاد جانور‌شناسی در دانشگاه نیواینگلند استرالیا، گفت:« نفس کشیدن نئاندرتال‌ها تقریبا دو برابر انسان‌های اکنون بوده است. این بدان معناست که آنها میتوانستند قبل از متوسل شدن به نفس کشیدن از طریق دهان مقدار بسیار بیشتری اکسیژن را از طریق بینی به درون بدن خود بکشند. از لحاظ میزان مصرف انرژی، نفس کشیدن از طریق بینی خیلی موثرتر از نفس کشیدن از طریق دهان است.» 🔸دویدن و کشتن حیوانات بزرگ در عصر یخبندان باعث می شد که نئاندرتال‌ها اکسیژن زیادی را مصرف کنند. بینی‌ و حفره دماغی بزرگ در آن زمان خیلی به درد میخورد. همچنین ساز و کار نفس کشیدن آنها از طریق بینی در هوای گرم و سرد مرطوب، از نسل‌های قدیمی‌ترشان، یعنی انسان‌های هایدلبرگی، خیلی ماهرتر و بهتر بود. شواهد نشان میدهند که نئاندرتال‌ها در زندگی، موجوداتی با انرژی بالا و طول عمر زیاد بوده‌اند... جزئیات بیشتر مقاله: bigbangpage.com/?p=75300 ترجمه: هیمن یوسفی/ سایت بیگ بنگ 🆔 @big_bangpage
goo.gl/4rbZSm

بررسی شکل ِ صورت نئاندرتال‌ها

🔸چرا نئاندرتال‌ها صورت‌های بزرگ، کشیده، و کمانی شکل همراه با بینی‌های بزرگ و پهن و ابروهای پهن و پرپشتی داشتند؟ یک پژوهش جدید نشان می دهد که ساختار صورت نئاندرتال‌ها به آنها کمک می کرد تا بتوانند مقدار بیشتری اکسیژن به درون بدن خود بکشند.

🔹این پژوهش –که شامل اولین بازسازی کامل جمجمه نئاندرتال‌ها با استفاده از الگوی مدل‌سازی ۳ بعدی کامپیوتری است – میگوید که ساختار صورت آنها برای یک سبک زندگی بسیار فعال شکل گرفته است. مدلها نشان می دهد که بینی‌های بزرگ و مسیر دماغی پهن به نئاندرتال‌ها اجازه میداد که مقدار زیادی اکسیژن را در درون و بیرون شش‌هایشان داشته باشند. استیفن رو، پژوهشگر راهنما، استاد جانور‌شناسی در دانشگاه نیواینگلند استرالیا، گفت:« نفس کشیدن نئاندرتال‌ها تقریبا دو برابر انسان‌های اکنون بوده است. این بدان معناست که آنها میتوانستند قبل از متوسل شدن به نفس کشیدن از طریق دهان مقدار بسیار بیشتری اکسیژن را از طریق بینی به درون بدن خود بکشند. از لحاظ میزان مصرف انرژی، نفس کشیدن از طریق بینی خیلی موثرتر از نفس کشیدن از طریق دهان است.»

🔸دویدن و کشتن حیوانات بزرگ در عصر یخبندان باعث می شد که نئاندرتال‌ها اکسیژن زیادی را مصرف کنند. بینی‌ و حفره دماغی بزرگ در آن زمان خیلی به درد میخورد. همچنین ساز و کار نفس کشیدن آنها از طریق بینی در هوای گرم و سرد مرطوب، از نسل‌های قدیمی‌ترشان، یعنی انسان‌های هایدلبرگی، خیلی ماهرتر و بهتر بود. شواهد نشان میدهند که نئاندرتال‌ها در زندگی، موجوداتی با انرژی بالا و طول عمر زیاد بوده‌اند...

جزئیات بیشتر مقاله:
bigbangpage.com/?p=75300

ترجمه: هیمن یوسفی/ سایت بیگ بنگ

🆔 @big_bangpage